Prisvinner 2019 – Kalle Moene

Kverulantkatedralens økonomipris – eller KÅKÅnomics-prisen – ble første gang delt ut under åpningsarrangementet av økonomifestivalen KÅKÅnomics, onsdag 23. oktober 2019. Det var Kalle Moene som fikk tidenes første KÅKÅnomics-pris (se begrunnelse lenger nede). 

Inntil i fjor manglet nasjonen en skikkelig økonomipris som løfter frem de meningsbærende økonomene og økonomiformidlerne til den norske og internasjonale offentligheten. 

Prisvinner må ha vært aktiv de siste to årene, men vedvarende innsats og bidrag til offentligheten gjennom mange år vil kunne bli vektlagt. Send inn forslag med begrunnelse til: pris@kverulantkatedralen.no

Kandidater til KÅKÅnomics-prisen er en fagøkonom eller økonomiformidler som…
• har styrket det lokale, nasjonale eller internasjonale uenighetsfellesskapet om økonomi
• har hatt mot til å mene offentlig på en slik måte at etablerte sannheter i økonomifeltet utfordres
• har bidratt med ny og nødvendig kunnskap eller kunnskapsformidling til den økonomiske offentligheten
• har utfordret maktperspektiv, formidlet livslyst og vært irriterende god

Juryen består av:
• Ingeborg Foldøy Solli – juryleder (førsteamanuensis HH UiS) 
• Torfinn Harding (førsteamanuensis NHH) 
• Maria Berg Reinertsen (forfatter og økonomijournalist Morgenbladet) 
• Mímir Kristjánsson (politiker, forfatter og politisk kommentator) 
• Kjersti Haugland (sjeføkonom DNB Markets) 
• Helle Stensbak (tidl sjeføkonom YS, forfatter og økonomikommentator) 
• Jan Inge Reilstad – generalsekretær (festivalsjef og leder KÅKÅ) 
 
Juryen arbeider med følgende motto foran seg:
• Den gode kverulanten styrker det økonomiske uenighetsfellesskapet
• Intet land er bedre enn sin egen økonomioffentlighet

Juryens begrunnelse i 2019, for valget av Kalle Moene:

«Oljen i Nordsjøen var en test på vår rettferdighetssans – som vi ikke besto», skrev Kalle Moene i DN 3 februar 2001. Han forklarte: «Hvordan må fordelingen av inntekten i verden være for at vi [skal være] villige til å trekke lodd om [de materielle forholdene vi skal leve under]? De fleste av oss [ville kanskje være] så redde for selv å havne blant de dårligst stilte at vi ønsker å øke de fattiges levestandard betydelig. … Bruken av oljepengene kan ses i dette perspektivet. Gjør vi det, er det eneste rettferdige å gi bort oljeinntektene til de fattigste i verden.». En annen nesestyver til den norske godfølelsen kom i 2010, da «gnierindeks» til Kalle og Jo Thori Lind viste at Norge behandler sine fattige mindre generøst enn Sverige og Danmark. Og i mars 2019 provoserte Kalle muligens en og annen økonom da han skrev at det virker meningsløst å «ødelegge klima og kloden med en økonomi basert på fortsatt økonomisk vekst og ulikhet». Disse tre eksemplene fra Kalles 220 avisinnlegg siden år 2000 avslører en økonom som ikke er redd for å bruke sin økonomiforståelse og sitt sosiale engasjement til å sette oss selv i perspektiv. Kalle har i tillegg tatt seg tid til å publisere i samfunnsøkonomifagets beste tidsskrifter, ledet ESOP senter for fremragende forskning på UiO og undervist generasjoner av studenter i utvikling og økonomiske systemer. Landets økonomidebatt de siste tiårene ville ha vært ganske mye fattigere uten Kalle.

Her kan du se takketalen til Kalle Moene under prisutdelingen i 2019:

KÅKÅnomics er støttet av

Sponsorer

Kommende arrangementer