BLI SAMARBEIDSPARTNER

Samarbeidspartnere til KÅKÅnomics
KÅKÅnomics har solide samarbeidspartnere og støttespillere, både fra offentlig og privat sektor. KÅKÅ Kverulantkatedralen er en ikke-kommersiell stiftelse og helt avhengig av gode støttespillere for å kunne arrangere økonomifestivalen. KÅKÅnomics skal være en nasjonal festivalinstitusjon om og for økonomi og Nordens viktigste møteplass for økonomer og fagfolk. Det er en festival og møteplass for folk flest og særlig dem som er interessert i økonomi og økonomisk politikk. Det er en festival hvor fagfolk, politikere og enkeltpersoner kan få vesentlige råd og fremtidsperspektiv formidlet med glimt i øyet.

KÅKÅnomics har en svært ambisiøs visjon på vegne av individ og samfunn. Vi må jobbe dedikert og kontinuerlig med å utvikle festivalen og formidlingen av økonomisk og politisk kunnskap. Til det trenger vi flere samarbeidspartnere og støttespillere.

Hvem kan bli samarbeidspartner eller støttespiller?
I utgangspunktet kan alle bedrifter og organisasjoner bli støttespillere, både fra privat og offentlig sektor. Vi ønsker å representere de viktigste næringer like mye som de viktigste politiske syn. Det er viktig for oss å ha et bredt faglig og politisk fundament. Våre samarbeidspartnere og støttespillere er sammen med oss avsendere av festivalen til det norske og nordiske folk, til fremtidens politikk og økonomiforståelse.

Ta kontakt med daglig leder i KÅKÅ og festivalsjef KÅKÅnomics, Jan Inge Reilstad, dersom du ønsker å bidra og/eller vil vite mer. Tlf: 997 37 914 / janinge@kverulantkatedralen.no

Profilering av samarbeidspartnere enkeltarrangement
Alt etter avtale profileres nye støttespillere i festivalavis som distribueres til 60 000 husstander og er lett tilgjengelig under festivalen. Støttespillere har videre mulighet til standplass på enkeltarrangement eller i festivalområdet. Støttespillernes logoer vil bli profilert på festivalens nettside.

PS! Samarbeidspartnere og støttespillere lyttes til, men kan ikke påvirke programmet direkte. KÅKÅnomics er en redaktørstyrt festival. For innspill til redaksjonskomité og redaksjonsråd, ta kontakt med festivalsjef Jan Inge Reilstad.

En stor takk til alle våre gamle og nye samarbeidspartnere!

KÅKÅnomics er støttet av

Sponsorer

Kommende arrangementer