TORSDAG 22. OKT, KL. 18:00 Kinosal 1
ORDINÆR: KR 150 INK. AVGIFT
STUDENT: KR 75 INK. AVGIFT
Med festivalpass (maks 1 billett pr pass): KR 20 INK. AVGIFT
Deltaker/samarbeidspartner/frivillig: KR 0 INK. AVGIFT
Kjøp billett

Finansministerens perspektiv post korona

Finansministerens perspektiv post korona 

Lurer du på korleis korona-krisa vil påverke din arbeidsplass og di lommebok? No har du sjansen til å høyre kva finansministeren tenker om dette på toppen av nasjonalbudsjettet og arbeid med perspektivmelding, som blei utsett pga koronakrisa, men som skal leggas fram til vinteren.  

Våren 2020 blei norsk økonomi ramma av eit dobbeltsjokk. Koronakrisa og nedstenginga av det norske samfunnet gav eit kraftig tilbakeslag i norsk økonomi og arbeidsmarknad. I tillegg kom fallet i oljeprisen, som dempa utsiktene for aktivitet, sysselsetting og inntekter for olje- og gassnæringa. Krisa er så langt møtt med støttepakkar til næringslivet, og med tiltak som skal demme opp for ei permanent auke i arbeidsløysa. Med Statsbudsjettet 2021 presenterer Finansministeren sine utsikter for norsk økonomi til neste år, saman med ein overordna plan for den økonomiske politikken. 

Finansministeren får 20 min innleiingsvis til refleksjonar over møtet med pandemien, omlegginga av politikken i år, samt tilpassinga av forventningar og økonomisk politikk for året som kjem – alt på eit vis som alle kan forstå. Før det blir kommentarar og samtale om Noregs økonomiske framtid. 

Tid: Torsdag 22. oktober kl. 18:00 – 19:00
Kinosal 1, Odeon Kino på Sølvberget
Inngang 150 / 75 / 20

Innledning ved finansminister Jan Tore Sanner (20 min) 

Kommentatorer / panel:
– Hilde Bjørnland, professor samfunnsøkonomi og prorektor forskning ved Handelshøyskolen BI 
– Knut Røed, seniorforsker Frischsenteret 

Programleder er Kjetil B. Alstadheim, politisk kommentator Aftenposten

VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID-19

– KÅKÅnomics følger til enhver tid Helsedirektoratets retningslinjer for tilfredsstillende avvikling av kulturarrangement.
– Pga behovet for smittesporing må du kjøpe billett på forhånd.
– Billettene må være registrert med fullt navn og kontaktinfo til den som skal bruke billetten. Dette registrerer du i Linticket ved billettkjøp.
– Pga Covid-19 og gjeldende smittevernregler må du med festivalpass allikevel reservere plass til det enkelte arrangement som du planlegger å delta på. Se etter billettkategori «Med festivalpass» på salgssiden til det enkelte arrangement.
– Festivalpasset er personlig, og kan ikke brukes til å kjøpe flere enn én billett i kategori «Med festivalpass».
– 1-metersregelen gjør at KÅKÅnomics 2020 har redusert publikumskapasitet. Vis hensyn, hold avstand, og vask hendene hyppig og grundig.
– Det kan forekomme enkelte endringer i programmet pga COVID-19, som ikke vil bli kompensert for. Ved avlysning vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.

Programmet slippes fortløpende på www.kknomics.no