ONSDAG 21. OKT, KL. 19:00 Bankettsalen Hotel Victoria
Kjøp billett

Utsolgt
Formuesskatt – velsignelse eller forbannelse?

Formuesskatt – velsignelse eller forbannelse?

Formuesskatten har som kjent stoff i seg til å skape strid. På den ene siden sikrer man inntekter til staten ved å skattlegge dem som har mest fra før. På den andre siden er dette en form for dobbel beskatning som eiere av mindre bedrifter kan slite med å betale. En helt ny rapport fra Frischsenteret og Skatteforsk ved NMBU viser tydelig stridspotensialet. Rapporten er laget på oppdrag av Nærings- og fiskeridept. om virkningen av formuesskatt på små og mellomstore, familieeide foretak. Kritikere har lenge ment at skatten reduserer investeringer i nye arbeidsplasser. Den nye rapporten antyder at formuesskatt gir flere i jobb, ikke færre. Seniorforsker ved Frischsenteret, Knut Røed, presenterer denne rykende ferske forskningen på effekter av formueskatten. Før kommentarer og debatt.

Tid: Onsdag 21. oktober kl. 19:00 – 20:00
Bankettsalen, Victoria hotell
Inngang 150 / 75 / 20

Innledning ved Knut Røed, seniorforsker Frischsenteret.

Deltagere:
– Ingebjørg Storeide Folgerø, kommunestyrerepresentant for Høyre
– Mímir Kristjánsson, kommentator, forfatter og politiker (Rødt), leder utvalg for arbeidsliv Stavanger kommune og medlem av Stavanger bystyre
– Maria Berg Reinertsen, økonomijournalist og kommentator i Morgenbladet, hennes siste bok er «Reisen til Bretton Woods»

Programleder: Ragnar Tveteraas, professor i økonomi HHUiS.

Lenke til innlegg om den nye rapporten om formuesskatt: https://www.dn.no/innlegg/skatt/formuesskatt/sysselsetting/innlegg-formuesskatt-gir-flere-i-jobb-ikke-farre/2-1-887041


VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID-19

– KÅKÅnomics følger til enhver tid Helsedirektoratets retningslinjer for tilfredsstillende avvikling av kulturarrangement.
– Pga behovet for smittesporing må du kjøpe billett på forhånd.
– Billettene må være registrert med fullt navn og kontaktinfo til den som skal bruke billetten. Dette registrerer du i Linticket ved billettkjøp.
– Pga Covid-19 og gjeldende smittevernregler må du med festivalpass allikevel reservere plass til det enkelte arrangement som du planlegger å delta på. Se etter billettkategori «Med festivalpass» på salgssiden til det enkelte arrangement.
– Festivalpasset er personlig, og kan ikke brukes til å kjøpe flere enn én billett i kategori «Med festivalpass».
– 1-metersregelen gjør at KÅKÅnomics 2020 har redusert publikumskapasitet. Vis hensyn, hold avstand, og vask hendene hyppig og grundig.
– Det kan forekomme enkelte endringer i programmet pga COVID-19, som ikke vil bli kompensert for. Ved avlysning vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.

Programmet slippes fortløpende på www.kknomics.no