TORSDAG 22. OKT, KL. 19:00 Påfyll
Student: KR 75 INK. AVGIFT
Med festivalpass (maks 1 billett pr pass): KR 20 INK. AVGIFT
Kjøp billett

Få billetter
Hvem er boligmarkedet til for?

Hvem er boligmarkedet til for?

Har det norske hjem gått fra å være et velferdsgode til å bli et spekulasjonsobjekt? Blir drømmen om å eie egen bolig stadig mer uoppnåelig for stadig flere? Er norsk boligpolitikk vellykket? Hvem ønsker å endre kurs? Hvilke grep må eventuelt tas for å kunne endre kurs?

Tid: Torsdag 22. oktober kl. 19:00 – 20:00
Påfyll, Kirkegata 36
Inngang 150 / 75 / 20

Innledning ved Hannah Gitmark, fagsjef Agenda, forfatter av «Det norske hjem: Fra velferdsgode til spekulasjonsobjekt».

Deltagere:
– Gro Sandkjær Hanssen, forsker 1 OsloMet på boliginnovasjon og -politikk
– Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom First Securities
– Morten Meyer, generalsekretær Huseiernes Landsforbund, tidligere statsråd

Programleder er Sven Egil Omdal, forfatter og kommentator

I boka «Det norske hjem – fra velferdsgode til spekulasjonsobjekt» skriver forfatter Hannah Gitmark om hvordan hjemmet vårt etter krigen var ansett som et velferdsgode på lik linje med helse og utdanning. I dag kan spekulanter og vanlige huseiere tjene store summer på kort tid. Hun er bekymret for hvordan boligformuen er ujevnt fordelt og for at politikken viderefører økonomisk ulikhet. Dessuten er hun opptatt av at resultatet av de høye prisene er at nordmenn får et for høyt gjeldsnivå, noe som kan være farlig for den finansielle stabiliteten i Norge.

Fra anmeldelse i Morgenbladet: «Hannah Gitmarks bok «Det norske hus» fungerer som et par solidariske solbriller man trenger for å se kontrastene i den blendende, hvitmalte boligfasaden».

VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID-19

– KÅKÅnomics følger til enhver tid Helsedirektoratets retningslinjer for tilfredsstillende avvikling av kulturarrangement.
– Pga behovet for smittesporing må du kjøpe billett på forhånd.
– Billettene må være registrert med fullt navn og kontaktinfo til den som skal bruke billetten. Dette registrerer du i Linticket ved billettkjøp.
– Pga Covid-19 og gjeldende smittevernregler må du med festivalpass allikevel reservere plass til det enkelte arrangement som du planlegger å delta på. Se etter billettkategori «Med festivalpass» på salgssiden til det enkelte arrangement.
– Festivalpasset er personlig, og kan ikke brukes til å kjøpe flere enn én billett i kategori «Med festivalpass».
– 1-metersregelen gjør at KÅKÅnomics 2020 har redusert publikumskapasitet. Vis hensyn, hold avstand, og vask hendene hyppig og grundig.
– Det kan forekomme enkelte endringer i programmet pga COVID-19, som ikke vil bli kompensert for. Ved avlysning vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.

Programmet slippes fortløpende på www.kknomics.no