ONSDAG 21. OKT, KL. 20:00 Festsalen Gaffel & Karaffel
Ordinær: KR 150 INK. AVGIFT
Med festivalpass (maks 1 billett pr pass): KR 20 INK. AVGIFT
Deltaker/samarbeidspartner/frivillig: KR 0 INK. AVGIFT
Kjøp billett

Kva skjer med landbruket etter korona?

Kva skjer med landbruket etter korona?

Onsdag 21. oktober kl. 20:00 – 21:00
Gaffel & Karaffel, Festsalen, KÅKÅnomics 2020
150/75/20

Koronapandemien har på kort sikt ført til endra konkurransevilkår for norsk landbruk – spesielt fordi grensehandelen er redusert til eit minimum. Men pandemien har også avslørt at landbruket er sårbart for stengde grenser og redusert handel. Næringa er også ein del av den globaliserte økonomien, og har i stor grad gjort seg avhengig av utanlandsk arbeidskraft og importert fôr og andre innsatsvarer.

Mange har hevda at korona-erfaringane vil føra til ei oppvurdering av nasjonal sjølvforsyning og kortreist produksjon – både i landbruket og på andre område. Men kor realistisk og ønskeleg er det? Viser ikkje køane på svenskegrensa under den kortvarige opninga i sommar at situasjonen raskt kan falla tilbake til "normalen"? Eller vil lærdommane frå pandemien vera så dramatiske at ei omlegging av politikken vil og bør tvinga seg fram? Er dette også ein historisk sjanse til å få eit meir klimavennleg landbruk? Korleis vil i så fall det nye landbruket sjå ut? Og dersom det blir dyrare enn det gamle – er forbrukarar og skattebetalarar villige til å betala prisen?

Eirik Magnus Fuglestad innleier til debatt. Han er forskar ved instituttet Ruralis, og medforfattar av den nye boka "Distriktsopprør: periferien på nytt i sentrum".

I panelet:
– Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura.
– Ole Gjølberg, professor i foretaksøkonomi ved Norges miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU).
– Bothild Nordsletten, redaktør i Bondevennen.
– Marit Epletveit, leiar i Rogaland Bondelag, oppsummerer debatten.

Debattleiar: Tom Hetland.

VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID-19:
– KÅKÅnomics følger til enhver tid Helsedirektoratets retningslinjer for tilfredsstillende avvikling av kulturarrangementer.
– Pga behovet for smittesporing må du kjøpe billett på forhånd.
– Billettene må være registrert med fullt navn og kontaktinfo til den som skal bruke billetten. Dette registrerer du i Linticket ved billettkjøp.
– Pga Covid-19 og gjeldende smittevernregler må du med festivalpass allikevel reservere plass til det enkelte arrangement som du planlegger å delta på. Se etter billettkategori «Med festivalpass» på salgssiden til det enkelte arrangement.
– Festivalpasset er personlig, og kan ikke brukes til å kjøpe flere enn én billett i kategori «Med festivalpass».
– 1-metersregelen gjør at KÅKÅnomics 2020 har redusert publikumskapasitet. Vis hensyn, hold avstand, og vask hendene hyppig og grundig.
– Det kan forekomme enkelte endringer i programmet pga COVID-19, som ikke vil bli kompensert for. Ved avlysning vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.

Programmet slippes fortløpende på www.kknomics.no