KÅKÅnomics podcast

Vi gjør liveopptak av de fleste arrangementene våre, både på KÅKÅnomics og på KÅKÅ, og publiserer ukentlig fra nye og tidligere arrangement.

Du finner podcasten i de fleste podcast-spillere, som iTunes og Spotify

«Om verdens tilstand». Kalle Moene og Dag Hessen i samtale.

2021-03-26 10:30

Velkommen til vår nye podcast, KÅKÅ|nomics. I denne ukens episode før du siste nytt om KÅKÅnomics 2021, i tillegg til et tilbakeblikk fra KÅKÅnomics 2020 og samtalen om «verdens tilstand» med Kalle Moene og Dag Hessen, to av landets aller fremste akademikere og formidlere, i et møte på tvers av fag og vitenskapelige disipliner, og med perspektiv på de store spørsmålene i vår tid, ikke minst om klima og ulikhet, vippepunkter og systemsvikt, koronakrise og mye mer.

Takketalen til vinneren av KÅKÅnomics-prisen 2020, Karen Helene Ulltveit Moe

2021-04-23 10:47

Tilbakeblikk til utdelingen av KÅKÅnomics-prisen 2020. Prisvinner blir hvert år utfordret til å holde en takketale i prisens ånd!

KÅKÅnomics-prisen skal være Norges viktigste formidlingspris i økonomifeltet, og kommer foruten æren med 25.000 kr. Norge har manglet en skikkelig økonomipris som løfter frem de meningsbærende økonomene og økonomiformidlerne til folket og offentligheten. Så hvem har utfordret maktperspektiv, formidlet livslyst og vært «irriterende god»?

Portrett av David Goodhart og «Head, Hand, Heart»

2021-05-07 10:00

I denne ukens episode setter vi kurs straka vegen over Nordsjøen og til London, og en samtale fra KÅKÅnomics 2020 mellom Ross Ashcroft fra Renegade Inc., og David Goodhart, under overskriften «Head, hand, heart». Samtalen, og dermed podcasten, foregikk på engelsk. Du kan også se samtalen som video og lese et intervju med David Goodhart i festivalavisa ved å følge linkene nedenfor:

 

Video: https://www.kknomics.no/david-goodhart-head-hand-heart/

Intervju: https://www.kknomics.no/festivalavis-2020/

Offerkultur og krenkingsretorikk: Er ytringsrommet for økonomar under press?

2021-04-09 13:26

I debatten om økonomiske spørsmål i Noreg kan ein no finne tema der takhøgda er på veg ned, spesielt for økonomar som tek eit perspektiv som ikkje er politisk korrekt, eller som kan verke provoserande for bestemte interessegrupper. Innvandring, kjønn, klimapolitikk, oljepolitikk, vindkraft og distriktspolitikk er døme på område der interessene er sterke, tonen er tøff og der engasjement kan bli ei belasting - om ein ikkje tek dei «rette» standpunkta. Faren med eit slikt debattklima er at terskelen for deltaking stig, at engasjementet går tapt blant forskarar og andre ekspertar, og at scena blir overlaten til folk sterk overtyding og svak underbygging.

KÅKÅnomics 2020 spør om tonen i samfunnsdebatten har blitt hardare, eller om folk flest har blitt mykje meir følsame? Stadig oftare ser ein at individ og grupper let seg forulempe og krenke, og diskusjonane går høgt om kva ein destruktiv offerkultur kan få å seie for ytringsrommet. Korleis pregar dette debatten om økonomiske spørsmål i Noreg?

Du møter mellom anna:
- Kjetil Lund, direktør Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).
- Karen Helene Ulltveit-Moe, professor samfunnsøkonomi UiO, medlem Norges Banks hovedstyre, leia Havbruksskatteutvalget
- Erling Holmøy, seniorforsker SSB

Programleiar er Klaus Mohn, rektor UiS

KÅKÅnomics: The Economy of Sleep: er søvnmangel vår største trussel?

2019-03-16 19:55

Én ting er at lite søvn går ut over helse, humør, læring og prestasjon, men det mer grunnleggende er at for lite søvn former oss som mennesker og det samfunnet vi skaper og lever i. Selve verdiene våre, tenkningen, ja opplevelsen av hva som er virkelig og sant, påvirkes av søvnen og mangelen på den.

Christian Lysvåg, filosof og skribent.
Sverre Nesvåg, antropolog og forskningsleder ved KORFOR/Centre for alcohol and drug research.

Programleder er Terje Torkildsen, forfatter og humorist.

KÅKÅnomics: Statlig kryptovaluta?

2019-01-11 19:19

Kontanter er i stadig mindre bruk i Norge, og utgjør i dag bare 2 prosent av pengemengden i Norge. Er vi i ferd med å helprivatisere pengevesenet, og – i så fall – gjør det noe? Hva kan staten gjøre for å sikre sin rolle for fremtidens pengeforsyning?

Roman L. Eliassen, samfunnsøkonom i Manifest Tankesmie og forfatter.
Morten Søberg, direktør for myndighetskontakt Sparebank1-alliansen.
Rasmus Haugaard Nielsen, leder av "Gode penge" i Danmark.

Programleder: Kristin Aalen.

KÅKÅnomics: Sentralbanksjefens time – Morgenbladsalongen på KÅKÅnomics

2020-07-24 14:00

Sentralbanksjefens time – Det store klimaintervjuet. Morgenbladsalongen på KÅKÅnomics 2019
En gang i året taler sentralbanksjef Øystein Olsen til den norske makteliten, i år overrasket han alle med å bruke en stor del av taletiden på klimakrisen.
Morgenbladet har invitert sentralbanksjefen til KÅKÅnomics 2019 for å ta opp tråden: – Hvordan ser han på økonomenes rolle i klimapolitikken? – Bør vi lytte mer til dem – eller er det på tide å overlate klimapolitikken til andre fagområder? – Og hvorfor er han skeptisk til å "forsere avviklingen" av oljeutvinningen på norsk sokkel?
Sentralbanksjef Øystein Olsen blir intervjuet av Maria Berg Reinertsen, journalist i Morgenbladet. Sentralbanksjef Øystein Olsen har bakgrunn også som forsker på energi- og oljerelaterte spørsmål, og er dessuten en av hovedarkitektene bak oljefondsmekanismen og handlingsregelen.

KÅKÅnomics: KÅkås økonomipris 2019: Vinnerens takketale

2020-07-17 14:00

Kalle Moenes takketale fra Kåkånomics 2019

KÅKÅnomics: Kva gjer innvandring med samfunnsøkonomien?

2019-01-11 18:47

Er innvandring ein utgiftspost – eller eit heilt nødvendig vilkår for vekst og vidareutvikling av velferdssamfunnet? Fjorårets debatt om Statistisk sentralbyrås innvandrarrekneskap viste at det er svært ulike svar på desse spørsmåla.

Erling Holmøy, seniorforskar, SSB.
Jon Hustad, journalist og forfattar.
Espen Søbye, forfatter og filosof.
Marte C. Willumsen Solheim, postdoktor, Handelshøgskolen HH UiS.

Debattleder: Maria Berg Reinertsen, journalist i Morgenbladet.

KÅKÅnomics: Hvordan kan havvind bli lønnsomt?

2020-04-20 15:20

Stadig flere tar til orde for at vi må begrense utbyggingen av vindkraft på land og heller flytte den ut i havet. Men er vi klare for det, politisk og økonomisk? Hvordan ser lønnsomheten ut i havvind i dag, og hvorfor er det viktig å satse på havvind i Norge? Hvor stort er det økonomiske potensialet, hvilke hindringer står i veien, og hva kan politikerne gjøre for å stimulere utbyggingen om det er ønskelig? Hva kan havvind bety for den økonomiske omstillingen i Rogaland og landet ellers?
Klaus Mohn, samfunnsøkonom og rektor ved Universitetet i Stavanger, innleder til debatt.
I panelet: - Kjetil Lund, direktør i Norges vassdrags- og energidirektorat - Marianne Chesak, fylkesordfører i Rogaland (Ap) - Pål Eitrheim, konserndirektør nye energiløsninger, Equinor - Knut Høiland, fagsjef Rosenberg WorleyParsons Debattleder: Hilde Øvrebekk, journalist i Stavanger Aftenblad.

KÅKÅnomics: Hva skal staten eie og drive?

2019-01-11 18:38

Er staten egentlig en dårlig bedriftseier? Eller er staten en garantist for at norske hjørnesteinsbedrifter ikke blir offer for kvartalskapitalismens profittkåte krumspring?

Kristin Clemet, leder i tankesmien Civita, tidligere Høyre-statsråd.
Trond Giske, stortingsrepresentant, tidligere næringsminister (Ap).
Einar Lie, historieprofessor, Universitetet i Oslo.
Espen Moen, økonomiprofessor, BI.

Debattleder: Harald Espedal, investor, styreleder i Lyse.

KÅKÅnomics: Hele Norge snakker! Polarisering eller enighetsfellesskap?

2020-07-10 12:00

Vilt fremmede meningsmotstandere over hele landet ble satt sammen i diskusjonspar, da NRK og Morgenbladet i vår arrangerte Hele Norge snakker. Hva var tanken bak konseptet? Og hva førte det til?
Foredrag av Sten Inge Jørgensen, Morgenbladets prosjektleder for Hele Norge snakker!
Vert er Jan Inge Reilstad, festivalsjef for KÅKÅnomics.

KÅKÅnomics: Formue, ulikhet og makt

2020-07-31 12:00

I hvor stor grad er ulikhet i formue et problem i Norge? Hvorvidt virker den store felles Oljeformuen dempende på forskjellene? I April 2019 skrev samfunnsøkonom i Civita, Steinar Juel, notatet «Formuesfordelingen i Norge er ikke skjev»

Dette notatet skapte stor debatt, hvor blant annet samfunnsøkonom Kalle Moene deltok.

Steinar Juel og Kalle Moene kommer til KÅKÅnomics for å utdype sine poenger og debattere videre.

Deltakere: Steinar Juel, samfunnsøkonom i tenketanken Civita. Kalle Moene, professor i økonomi ved UiO
Programleder: Lars Kolbeinstveit, Rådgiver i Civita
 
 

KÅKÅnomics: Fattigdom i Stavanger før og nå

2020-07-03 14:00

KÅKÅnomics 2019 i samarbeid med Norsk barnemuseum på MUST, Stavanger Museum.
Å være ung og fattig i hermetikkbyen. Å være ung og fattig i oljebyen. Hva har endret seg, og hva er likt? Gunnar Roalkvam forteller om de fattiges kår før 1940, og Johnny Emanuelsen forteller om oppveksten i Østre bydel i 1950-årene.

Før samtalen mellom Roalkvam og Emanuelsen, framfører 3 unge skuespillere en performance hentet fra den nye utstillingen om barnefattigdom på MUST, Stavanger Museum. Nesten 3000 barn i Stavanger vokser opp i fattige familier. I framføringen får du høre deres fortellinger: Hvem er de? Hvilke utfordringer, tanker og drømmer har de? Hva kan du gjøre for å gjøre livene deres lettere?
Dette kan du også lære mer om i utstillingen «Verdens rikeste land» på Norsk barnemuseum. Deltakere: – Gunnar Roalkvam, forfatter – Johnny Emanuelsen, leder i Storhaug historielag I framføringen møter du: – Anders Vagle – Ylva Kvie-Sande – Cathinka Guldberg-Nessler

KÅKÅnomics: Er verden klar for neste finanskrise?

2019-01-11 18:57

Er vi trygge nå? Finanskrisen 2008 kastet verden ut i den verste økonomiske nedturen siden depresjonen på 1930-tallet. Når og hvor kommer neste krise?

Ebba Boye, Rethinking Economics.
Chr. A. Smedshaug, Agri Analyse, forfattar av boka "Gjeld".
Espen Henriksen, førsteamanuensis, BI.
Torfinn Harding, prof. i økonomi, NHH.

Programleder: Maria Berg Reinertsen, journalist i Morgenbladet.

KÅKÅnomics: All Makt griller Rogalandsbenken

2020-06-26 14:00

All Makt griller Rogalandsbenken Lokalvalget er over, Stavanger har fått sitt store politiske kompromiss. Men hva med de lokale stortingspolitikerne? Hvordan er hverdagen midt mellom den hjemlige periferiens folkeopprør og de politiske elitenes sentralstyring? Er det mest konflikt eller kompromiss på Rogalandsbenken? Og er Stortingskantina virkelig så mye bedre og billigere enn kantina i det lokale rådhuset? Eirik Bergesen og Svein Vathne fra All Makt griller Rogalandsbenken på Stortinget om spagaten mellom sentrum og periferi. Utvalgte Stortingsrepresentanter på Rogalandsbenken (de som etterhvert tør å si ja).

KÅKÅnomics - The end of capitalism as we know it - Paul Mason. (Engelsk tale)

2020-03-23 13:32

Forestill dere en verden uten kapitalisme! Deretter, forestill dere en verden etter apokalypsen! Ikke sant, dere klarer det siste ganske lett, men det første er umulig.
Hør Paul Mason fra KÅKÅnomics 2017, hvor han utfordrer oss til å delta i utformingen av en politikk som omfavner mulighetene ny informasjonsteknologi og delingsøkonomi gir, noe ikke minst venstresiden burde bestrebe seg på, i følge Mason. Digitalisering, automatisering og KI betyr slutten for kapitalismen slik vi kjenner den, nå handler det om å lede an i skiftet mot et postkapitalistisk samfunn. «En av utfordringene er at markedsliberalismen har skapt en stadig større global middelklasse, og arbeiderklassen – de som skulle kjempe på barrikadene for solidaritet og kollektivisme – bruker heller fritiden på å fjerne kroppshår og ta selfies» Det sa Mason i 2015 da boka Postcapitalism kom ut, men også dette føles som det er endret de tre-fire siste åra, i noen deler av verden. Foredraget «The End of Capitalism as we know it. How technology will revolutionize our economic system», var en del av konferansen «Automatisering, digitalisering og arbeidsplasser i framtidas samfunn». 

KÅKÅ: Ulovlige rusmidler – for alltid?

2019-03-12 18:30

Får vi bukt med rusproblemet ved å regulere? Er vi ikke strenge nok i håndhevelse, straff og grensekontroll? Hvordan løser vi problemet med ulovlige rusmidler?

Ina Roll Spinnagr, leder av Foreningen Tryggere Ruspolitikk.
Ronny Rene Nielsen, rusavhengig og tidligere politimann.
Knut T. Reinås, sosiolog og leder i Forbundet mot rusgift.
Torbjørn Nervik, prosjektleder i Norsk Narkotikapolitiforening.

Programleder er Trond Birkedal.

KÅKÅ: Politisk retorikk og demokratisvikt i Norge?

2019-03-12 17:30

Politisk retorikk også i Norge viser den siste tiden klart udemokratiske trekk, mener toneangivende norske demokratiforskere. Hvordan skape en demokratisk ytringskultur i et nytt medielandskap?

Kjell Lars Berge, professor retorikk og tekstvitenskap ved UiO.
Anders Johansen, professor UiB.
Svein Tuastad, førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, UiS.
Bård Larsen, historiker, Civita.

Programleder er Hilde Sandvik, forfatter, grunnlegger og sjefredaktør Broenxyz.

KÅKÅ: Mímirs historiske metode

2019-03-12 19:30

På halvannet år har Mímir Kristjánsson levert tre bøker om den historiske venstresida: «I Lenins togspor», «Hva ville Gerhardsen gjort?» og «Rosa Luxemburg. En biografi». Har han en metode? Hvordan jobber han? Hvordan gjør han historien levende? Hvor viktig er det med underholdning? Hvordan finne og skille ut det som har samfunnsmessig relevans i dag? Hva er målet?

Intervjuer er Tom Hetland, kritiker, forfatter og tidligere sjefredaktør Aftenbladet.

KÅKÅ: Kulturpolitikken som demokratiets redning?

2019-03-12 18:00

God kulturpolitikk sikrer ytringsfrihet og god ytringskultur. Store og viktige ord, men med hvilke tiltak, fra hvem til hvem? Hvordan ivaretas kulturens egenverdi? Og hvor blir kunstnerne av?

Ole Marius Hylland, seniorforsker og fagkoordinator ved Telemarksforsking.
Grunde Almeland, stortingsrepresentant Venstre, familie- og kulturkomiteen.
Espen Søbye, kritiker, forfatter, filosof og statistisk historiker.

Programleder er Hilde Sandvik, forfatter, grunnlegger og sjefredaktør Broenxyz.

KÅKÅ: Kina og USA i nord

2020-03-04 08:50

På overflaten er det lett å se at Kina gjennomgår en vanvittig modernisering. Bak den innovative og høyteknologiske fasaden kan det likevel synes som om landets geopolitiske strategi ennå er dypt forankret i landets turbulente historie, både geografisk, kulturelt og sikkerhetspolitisk. Det er imidlertid grunn til å spørre seg hvorvidt den mediestyrte offentligheten også her – som i så mange saker – står i fare for å sementere et forenklet og ofte ensidig negativt syn på Kina og Kinas geopolitiske motiver. Hva er det vi ikke forstår med Kinas globale ambisjoner? Står det hellige demokratiet og kampen for menneskerettigheter for ofte i veien for en nødvendig samtale om pragmatisk politikk, for å sikre våre ressurser og landets suverenitet også i framtiden?

Også USA, vår sikkerhetsgarantist, dreier nå oppmerksomheten østover. Hva har det å si for maktbalansen, og hva med Norges og Nordens interesser i nord? Er forholdet mellom USA og Kina kommet dit hen at de nordiske landene i framtiden er bedre tjent med – sikkerhetspolitisk – å se til Kina heller enn til USA?

Næringslivet ser nå til den nye silkeveien, dette vanvittige prosjektet som knytter Europa og Kina tettere sammen, inkludert en handelsrute fra Beijing til Arktis, rett inn i Norges ressurs-bank Barentshavet. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette Norge? Står vi i fare for å tape den økonomiske kampen om ressursene i nordområdene?

Du møter et kunnskapsrikt panel som med utgangspunkt i sin pågående forskning gir deg siste nytt om kveldens tema:

– Øystein Tunsjø, professor og forsker ved Institutt for forsvarsstudier, senter for internasjonal sikkerhet, heriblant i prosjektet «Fremveksten av et nytt bipolart system», som fokuserer på relasjonen mellom de to polene USA og Kina og viser at endringer i maktbalansen har viktige implikasjoner for staters adferd, stabilitet og potensialet for konflikt. Hans interessefelt og kompetanseområder inkluderer blant annet USA–Kina relasjoner siden 1945, geopolitikk, østasiatisk sikkerhetspolitikk, USAs Taiwan politikk etter andre verdenskrig, polaritet og Kinas energipolitikk.

– Hans Jørgen Gåsemyr, seniorforsker ved NUPI og postdoktor ved UiB, aktuell med bidrag i en omfattende rapport om det norske perspektivet på Norden-Kina samarbeid. Gåsemyr har tidligere arbeidet for FN i Beijing. Hans forskningsfokus er kinesisk politikk, inkludert sosiale og økonomiske reformer og stat-samfunn relasjoner, og kinesiske aktører og interesser i forhold til andre land og internasjonale institusjoner.

Programleder Harald Birkevold, journalist og kommentator i Stavanger Aftenblad

KÅKÅ: Kan vi stole på mediene?

2019-01-11 18:31

Som introduksjon til debatten vil professor i filosofi og medarbeider i Civita, Lars Fredrik Svendsen drøfte ulike aspekter ved sannhetens kår i dagens offentlighet.

I debatten møter du også:

Heidi Taksdal Skjeseth, Journalist i Dagsavisen.
Mathilde Tybring-Gjedde, Stortingsrepresentant, Høyre.
Eirin Eikefjord, kommentator i Bergens Tidende og vinner av NTBs språkpris 2017.
Torstein Tvedt Solberg, Stortingsrepresentant, Ap.

Programleder er Eirik Løkke, rådgiver i Civita.

KÅKÅ: Islam på norsk – hvordan går det, egentlig?

2019-01-11 18:14

Hvordan skal islam utvikle seg på norsk grunn, i samspill med det stadig mer sekulære norske samfunnet?

Tre framtredende muslimske samfunnsdebattanter med ulikt ståsted møtes til diskusjon: Bushra Ishaq, tidligere Fritt Ord-prisvinner som i høst gir ut en bredt anlagt bok om muslimenes situasjon i Norge, Mohammad Usman Rana, som i fjor kom ut med boka «Norsk islam» og Nora Mehsen, muslim og lesbisk, inntil nylig leder for organisasjonen Skeiv Verden.

Samtalen ledes av Kristin Aalen.

KÅKÅ: Hvorfor og hvordan forvitrer demokratiet?

2019-03-12 17:00

På et tidspunkt i verdenshistorien hvor «hele verden» misunner oss våre demokratiske institusjoner og vårt politiske system, ytringsfriheten i en rettsstat, rettighetene i velferdssamfunnet – kan demokratiet faktisk ramle sammen foran øynene våre?

Bent Sofus Tranøy, prof politisk økonomi, Høyskolen Kristiania og HiH.
Svein Tuastad, førsteamanuensis ved Institutt for sosialfag, UiS.
Bård Larsen, historiker, Civita.

Programleder er Tom Hetland, journalist og kommentator.

KÅKÅ: Hvordan blir et Stavanger i rødt?

2019-03-12 19:00

De som er født etter 1995 har aldri opplevd en Stavanger-ordfører fra et annet parti enn Høyre. Går det an å se for seg at byen kan styres av en ordfører fra Ap? Hva vil det bety for folk flest i Stavanger? Hva er forskjellen på et rødt og et blått Stavanger, og hva er forskjellen mellom de røde partiene?

Deltakere:
Tor-Henrik Andersen, byrådssekretær i Oslo Ap for Raymond Johansen.
Kari Nessa Nordtun, AP.
Eirik Faret Sakariassen, SV.
Mímir Kristjánsson, Rødt.

Programleder: Trond Birkedal.

KÅKÅ: Har liberalismen gjort sosialdemokratiet makteslaust?

2019-01-11 18:22

Heng sosialdemokratiets tilbakegang saman med det liberale hegemoniet? Er det slik at liberalismen har tatt sosialdemokratiet som gissel og gjort det kraftlaust, ved at rommet for kollektiv handling og kollektive rørsler er innsnevra?

Mímir Kristjansson, forfattar og nyheitssjef i Klassekampen.
Svein Tuastad, førsteamanuensis, UiS.
Hilde Nagell Wisløff, rådgivar, tankesmia Agenda.
Andreas Hompland, frilanskommentator.

Debattleiar: Tom Hetland.

KÅKÅ: Den nye nasjonalismen i Europa — gammelt hat i ny drakt?

2019-04-05 12:00

Hva er egentlig de bakenforliggende årsakene til det som kan synes å være en oppblomstring av nasjonalistisk tankegods? Hvordan skiller Øst-Europa seg fra Vest-Europa, og hvordan står det til i Norge?

Kjetil Jakobsen, professor i historie ved Nord universitet.
Nikolai Brandal, førstelektor i internasjonale studier ved Bjørknes Høyskole.
Henrik Kvadsheim, leder i Europabevegelsen i Rogaland.

Programleder: Bjørn Sæbø, sjefredaktør i Rogalands Avis.

KÅKÅ: Aktiv dødsjelp – License to die?

2019-04-05 12:30

Hvem skal bestemme når ditt liv skal ta slutt? Er det en menneskerett å få ta kontrollen over avslutningen av sitt eget liv når man er uhelbredelig syk?

Morten Horn, overlege i nevrologi og medlem i rådet for legeetikk hos Den norske legeforeningen.
Andreas Wahl Blomkvist, lege i spesialisering og samfunnsdebattant.

Programleder er Trond Birkedal.

Kva skjer med landbruket etter korona?

2021-04-16 10:19

Koronapandemien har på kort sikt ført til endra konkurransevilkår for norsk landbruk - spesielt fordi grensehandelen er redusert til eit minimum. Men pandemien har også avslørt at landbruket er sårbart for stengde grenser og redusert handel. Næringa er også ein del av den globaliserte økonomien, og har i stor grad gjort seg avhengig av utanlandsk arbeidskraft og importert fôr og andre innsatsvarer.

Mange har hevda at korona-erfaringane vil føra til ei oppvurdering av nasjonal sjølvforsyning og kortreist produksjon - både i landbruket og på andre område. Men kor realistisk og ønskeleg er det? Viser ikkje køane på svenskegrensa under den kortvarige opninga i sommar at situasjonen raskt kan falla tilbake til "normalen"? Eller vil lærdommane frå pandemien vera så dramatiske at ei omlegging av politikken vil og bør tvinga seg fram? Er dette også ein historisk sjanse til å få eit meir klimavennleg landbruk? Korleis vil i så fall det nye landbruket sjå ut? Og dersom det blir dyrare enn det gamle - er forbrukarar og skattebetalarar villige til å betala prisen?

Eirik Magnus Fuglestad innleier til debatt. Han er forskar ved instituttet Ruralis, og medforfattar av den nye boka "Distriktsopprør: periferien på nytt i sentrum".

I panelet:
- Anne Marit Panengstuen, konsernsjef i Nortura.
- Ole Gjølberg, professor i foretaksøkonomi ved Norges miljø- og biovitskaplege universitet (NMBU).
- Bothild Nordsletten, redaktør i Bondevennen.
- Marit Epletveit, leiar i Rogaland Bondelag, oppsummerer debatten.

Debattleiar: Tom Hetland.

Debatt: Jord eller data?

2021-04-30 11:31

I denne ukens episode av KÅKÅ|nomics-podcasten tar vi en prat med Tom Hetland, gjesteredaktør for Tour de KÅKÅnomics. Vi snakker litt om programplanene for årets tour, som skal innom Sauda, Haugesund, Bryne, Sandnes og Egersund, og i tillegg får du høre et opptak av den ennå svært aktuelle debatten «Jord eller vern», om utbyggingen av et datasenter på Kallberg på Jæren, en debatt som inngikk i Tour de KÅKÅnomics i fjor, på Mellombels ølstove på Bryne. Tour de KÅKÅnomics er støttet av Rogaland Fylkeskommune.

KÅKÅnomics er støttet av

Sponsorer

Kommende arrangementer