IDÉ & HISTORIE

Ideen til KÅKÅ kverulantkatedralen ble unnfanget over juleøl fra Lervig vinter og vår 2014, i samtaler mellom Kristoffer og Signe Anne Stensrud, Jan Inge Reilstad, Hallgeir Langeland og Terje Vallestad. Café Sting trengte revitalisering, Stavanger by trengte uredd debattoffentlighet og Norge trengte et litteraturhus i Stavanger. Debatt- og litteraturhuset åpnet 11. september 2014 med oppgradert hovedscene på Sting Nere. Stifterne lovet driftsmidler i minst tre år. Jan Inge Reilstad ble ansatt som daglig leder, mens Hallgeir Langeland ble styreleder. Siden har jungeltelegrafen gått sin kverulerende gang. KÅKÅ lanserte umiddelbart sine motto; «Ingen by er bedre enn sin egen offentlighet» og «Den gode kverulanten styrker uenighetsfellsskapet», som vi har levd etter siden. Hovedscene for KÅKÅ kverulantkatderalen i 2021 er Musikkstuen Påfyll. Debatt- og litteraturhuset kan også gjøres mobilt og arrangere hvor som helst.

Ideen til KÅKÅnomics kommer som et ønske om å gjøre noe substansielt om økonomi som når gjennom til folk flest – det måtte bli festival og ikke bare en temauke. Daglig leder Jan Inge Reilstad hentet inspirasjon i den irske småbyen Kilkenny, som lager en komedie- og  økonomifestival i små gamle irske puber. Vel hjemme inviterte han til møte over noen øl med Klaus Mohn, Ola Kvaløy og Tom Hetland, som viste seg å være mer enn klare for å bidra. KÅKÅnomics 2017 – Nordens første, beste og morsomste økonomifestival gikk av stabelen oktober 2017, og siden har den udelt positive jungeltelegrafen gått i byen, i landet og internasjonalt. KÅKÅnomics er en nasjonal festivalinstitusjon og en nordisk møteplass for økonomer og fagfolk, som også arrangerer «KÅKÅnomics-konferansen for økonomisk politikk» og deler ut den årlige KÅKÅnomics-prisen for beste formidling i økonomifeltet. KÅKÅnomics går alltid av stabelen på et fortettet utvalg av byens mest intime og beste scener.

Det er Per Dybvig som har laget vårt arsenal av streklogoer og som i 2014 risset vår signatur inn i byens grunnmur.