Det blir ikke festival uten!

KÅKÅ & KÅKÅnomics har mange støttespillere og mottar mellom 5-10% av budsjettmidlene gjennom prosjektsøknader til det offentlige. Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune har for første gang i 2021 plassert KÅKÅnomics på sine driftsbudsjett. Det er et mål å komme inn på offentlige budsjett, slik at det offentlige i fremtiden forhåpentlig kan bidra med 1/3-del av budsjettmidlene som trengs for å produsere debatter og festivaler.

Stiftere er Kristoffer Stensrud og Signe Anne Kleppa Stensrud. Stifterne har fra 2014-2020 bidratt med helt substansielle midler til stiftelsens utvikling. Vi takker for innsats og bidrag.

Handelshøgskolen ved UiS er i fra 2021 medarrangør av økonomifestivalen KÅKÅnomics. De bidrar både med budsjettmidler, administrasjon og redaksjonell innsats. Produksjonen av en av landets største og viktigste samfunnsfestivaler er økonomisk krevende. Vi har et strålende lag av bedrifter og institusjoner med et stort samfunnsengasejement med oss som avsendere.

 • HANDELSHØGSKOLEN VED UIS (medarrangør)
 • FRITT ORD
 • NORSK KULTURRÅD
 • KULTURDEPARTEMENTET
 • STAVANGER KOMMUNE
 • ROGALAND FYLKESKOMMUNE
 • LYSE  
 • HANDELSBANKEN
 • STAVANGER AFTENBLAD
 • TDV
 • LO ROGALAND
 • HERFO FINANS
 • ESPEDAL & CO
 • SAMFUNNSØKONOMENE
 • SANDNES SPAREBANK

Ønsker du eller din bedrift å bli med på avsenderlaget og bidra økonomisk til produksjonen av KÅKÅ & KÅKÅnomics, ta kontakt med daglig leder og festivalsjef.