Kontakt oss

Spørsmål vedrørende billetter rettes til billett@kknomics.no.

For generelle henvendelser, kontakt oss på post@kknomics.no.

Verken debatt- og litteraturhuset KÅKÅ, økonomifestivalen KÅKÅnomics eller andre temauker og festivaler vi arrangerer hadde vært mulige å gjennomføre foruten en hærskare av frivillige som hjelper oss med avviklingen. En stor takk til dere alle! Vil du bli frivillig hos oss, ta kontakt med oss på mailadressen ovenfor.

Under KÅKÅnomics utvides staben med profesjonelle konsulenter og teamledere som får utvidet ansvar i nært samarbeid med den faste staben. Vil du vite mer eller søke om jobb, ta kontakt med nestleder Birk Florian på birk@kknomics.no.

Daglig leder og festivalsjef KÅKÅnomics
Jan Inge Reilstad
tel. 00 47 997 37 914
e-post: janinge@kknomics.no

Jan Inge har vært leder for KÅKÅ kverulantkatedralen fra oppstart i 2014, han har vært festivalsjef for KÅKÅ|nomics siden oppstart i 2017.

Nestleder og programsjef KÅKÅ
Birk Florian Fischer Magnussen
tel. 00 47 466 39 261
e-post: birk@kknomics.no

Birk Florian har vært produsent i KÅKÅ kverulantkatedralen fra 2017, programsjef fra 2019, nestleder fra 2021.

Teknisk sjef
Torje Fanebust Ås
tel. 00 47 970 85 859
e-post: torje@kknomics.no

Torje har vært teknisk sjef i KÅKÅ kverulantkatedralen fra 2020.

Konsulenter i årets festivalstab:

Markedssjef og designer
Annelin Müntzer-Høyvik
annelin@kknomics.no

Sponsoransvarlig
Sigurd Vik
sigurd@kknomics.no

Festivalkoordinator
Malin Winum
malin@kknomics.no

Frivilligsjef
Trond Mikalsen
tm@kknomics.no

SoMe-ansvarlig
Siri Blipp Svendsen
siri@kknomics.no

Teamleder
Tharald Bull Strømnes
tharald@kknomics.no