Kontakt oss

Spørsmål vedrørende billetter rettes til billett@kknomics.no.

For generelle henvendelser, kontakt oss på post@kknomics.no.

Verken debatt- og litteraturhuset KÅKÅ, økonomifestivalen KÅKÅnomics eller andre temauker og festivaler vi arrangerer hadde vært mulige å gjennomføre foruten en hærskare av frivillige som hjelper oss med avviklingen. En stor takk til dere alle! Vil du bli frivillig hos oss, ta kontakt med oss på mailadressen ovenfor.

Under økonomifestivalen KÅKÅnomics utvides staben med profesjonelle konsulenter og teamledere som får utvidet ansvar i nært samarbeid med den faste staben. Vil du vite mer eller søke om jobb, ta kontakt med festivalsjef Birk Florian Fischer Magnussen på birk@kknomics.no.

Cornelius Middelthon
Daglig leder

tel. 00 47 951 02 028
e-post: cornelius@kknomics.no

Cornelius tok over som daglig leder av stiftelsen KÅKÅ kverulantkatedralen i januar 2022.

Jan Inge Reilstad
Festivalsjef KÅKÅ\nomics

tel. 00 47 997 37 914
e-post: janinge@kknomics.no

Jan Inge var leder for KÅKÅ kverulantkatedralen fra oppstarten i 2014 og festivalsjef for KÅKÅ|nomics fra oppstarten i 2017 til 2021. Jobber nå primært med utviklingen av ny filosofi- og vitenskapsfestival med oppstart i 2023.

Birk Florian Fischer Magnussen
Programsjef KÅKÅ|nomics

tel. 00 47 466 39 261
e-post: birk@kknomics.no

Birk Florian var produsent i KÅKÅ fra 2017, programsjef fra 2019, nestleder fra 2021 og festivalsjef for KÅKÅ|nomics fra 2022.

Torje Fanebust Ås
Teknisk sjef

tel. 00 47 970 85 859
e-post: torje@kknomics.no

Torje har vært teknisk sjef i KÅKÅ fra 2020.


Trond Mikalsen
Frivilligkoordinator

tm@kknomics.no