Styre & stiftelse

Det er Kristoffer Stensrud og Signe Anne Kleppa Stensrud som er stiftere av KÅKÅ kverulantkatedralen. De er Stavangers viktigste kulturmeséner de siste 15 årene.

KÅKÅ kverulantkatedralen er organisert som en ikke-kommersiell stiftelse. Vi er idealister som arbeider for å styrke offentligheten og gi folk flest muligheten for å bli engasjerte medborgere.

Styreleder – Snorre Haukali, partner Kluge Advokatfirma AS

Nestleder – Johannes Alexander Kleppa Stensrud, porteføljeforvalter Skagen Fondene

Styremedlem – Brit Kristin Sæbø Rugland, daglig leder Stavanger Investering Eiendom AS og Rugland Finans

Styremedlem – Ingeborg Foldøy Solli, førsteamanuensis Handelshøgskolen ved UiS

Styremedlem – Rolf Norås, tidl. kultursjef Stavanger kommune, rådgiver Bodø 2024

Fra oppstart i 2014 til 2019 var det Hallgeir Langeland som var styreleder. Fra oppstart i 2014 til 2020 var Signe Anne Kleppa Stensrud nestleder, og representerte stifterne i styret.

Tidligere styremedlemmer:

  • Erik Mauritzen, 2014-2016
  • Bodil Sandvik, 2014-2018
  • Sigrid Helene Risa, 2014-2020
  • Snorre Haukali, 2016-2019
  • Ingebjørg Storeide Folgerø, 2018-2020
  • Mímir Kristjánsson, 2019-2020
  • Alexandria Algard, 2020