Debatt / 23. OKTOBER 2019 / Holmen Bar

Aktiv vs passiv forvaltning

Aktiv vs passiv forvaltning

Tid: Onsdag 23. oktober kl. 21:00
Sted: Holmen Bar, Kåkånomics 2019

Bør du sette sparepengene dine i aktivt forvaltede eller i passivt forvaltede fond? Dette skal Investeringsdirektør Alexandra Morris i SKAGEN Fondene og adm. dir i KLP Kapitalforvaltning, Håvard Gulbrandsen, komme med sine svar på.

Programleder: Harald Espedal

Debatten har rast de siste årene. Det spørs om debattantene blir enige i løpet av kvelden, men kanskje blir du litt klokere? Om du ikke blir klokere får du i hvert fall med deg en forhåpentligvis heftig debatt.

Aktiv forvaltning betyr at forvalter for et fond bestemmer hvilke selskaper som skal inkluderes i fondet innenfor gitte rammer. Passiv forvaltning betyr at forvalter kopierer en indeks. En indeks måler verdien til et antall aksjer. Det finnes over tre millioner aksjeindekser i verden. Langt flere enn antall aksjer!

Spesielt siden finanskrisen i 2008 har passiv forvaltede fond gjort det bedre enn aktivt forvaltede fond. Vil dette fortsette?

Bedre avkastning og lavere kostnader i indeksfond har gjort at pengene har strømmet ut av aktivt forvaltede fond og inn i passivt forvaltede fond. Vil det lønne seg å gå mot strømmen? Eller er billigst også best?

Spesielt har norske globale fond gjort det dårligere enn global indeks, mens mange norske fond som investerer i det norske markedet har gjort det bedre enn indeks. Betyr det at det ligger penger på gata for en oppegående forvalter i det norske markedet? Hvorfor har det vært vanskelig å henge med eller slå globale indekser for globale aktivt forvaltede fond i Norge? Kan det ha blitt vanskeligere å forstå hva som rører seg i det globale aksjemarkedet fra Norge?