Annet / 23. OKTOBER 2020 21:00 / MS Sandnes

Bedriver sentralbankene landbrukspolitikk og bør de slutte med det?

Bedriver sentralbankene landbrukspolitikk og bør de slutte med det?

KÅKÅnomics 2020
Tid: Fredag 23. oktober, kl. 21:00 – 22:00
Sted: MS Sandnes på Skagenkaien
Pris: 150/75/20

La sentralbankenes renteøkninger på 80-tallet grobunn for en rekke finanskriser? Har lavrente-politikken som er blitt ført de siste årene vært skreddersydd for å redde finansbransjen, men samtidig hatt store negative konsekvenser for resten av økonomien?

Eric Nævdal skriver i artikkelen om «Smør og penger» i Klassekampen i januar i år:

«Hvordan er det mulig at børsindekser øker og øker mens verdiskapningen som disse indeksene skal reflektere, vokser i snegletempo eller går ned? En enkel måte å forklare dette, er å se på parallellene til EUs landbrukspolitikk. Det er nemlig få, om noen, prinsipielle forskjeller mellom hvordan EU driver sin politikk for å opprettholde bønders inntekter og vestlige sentralbankers politikk for å tilføre finansmarkedene likviditet.» 

Hadde alt vært så meget bedre med en annerledes rolle for sentralbanken? Ville høyere rente gitt lavere ledighet?

Vi kjører debatt!

Innleder: Eric Nævdal, seniorforsker ved Frischsenteret

I panelet:
– Gøril Bjerkan, siviløkonom, samfunnsøkonom, jurist (PhD) og rådgiver i LO
– Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Sparebank 1 Markets

Programleder er Torgeir Høien, arbeidende styreformann i familieselskapet Logometrica, tidligere porteføljeforvalter i Skagenfondene.

VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID-19:

– KÅKÅnomics følger?til enhver tid Helsedirektoratets retningslinjer for tilfredsstillende avvikling av kulturarrangementer.
– Pga behovet for smittesporing må du kjøpe billett på forhånd.
– Billettene må være registrert med fullt navn og kontaktinfo til den som skal bruke billetten. Dette registrerer du i Linticket ved billettkjøp.
– Pga Covid-19 og gjeldende smittevernregler må du med festivalpass allikevel reservere plass til det enkelte arrangement som du planlegger å delta på. Se etter billettkategori "Med festivalpass" på salgssiden til det enkelte arrangement.
– Festivalpasset er personlig, og kan ikke brukes til å kjøpe flere enn én billett i kategori "Med festivalpass".
– 1-metersregelen gjør at KÅKÅnomics 2020 har redusert publikumskapasitet. Vis hensyn, hold avstand, og vask hendene hyppig og grundig.
– Det kan forekomme enkelte endringer i programmet pga COVID-19, som ikke vil bli kompensert for. Ved avlysning vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.

Programmet slippes fortløpende på www.kknomics.no