KÅKÅnomics / 27. OKTOBER 2021 17:00 / MS Sandnes

Eit hav av høve: Oppsider og utfordringar

Eit hav av høve: Oppsider og utfordringar
 – Boksamtale med noko attåt

Tid: Onsdag 27. oktober kl. 17.00-18:00
Stad: MS Sandnes, på Skagenkaien
Pris: 150 / 75 kr 

Er ikkje havet noko av det mest uendelege ein kan tenke seg? Frå våre strender ser ein hav så langt auget rekk, som ei tilsynelatande utømmeleg kjelde til mat, råstoff og inntekter. Lenge har me likt å tru og tenke at havet er utan ende. At me kunne ta opp alt me måtte makte utan at det kunne merkast, at me kunne pøse tilbake alt me måtte lyste utan at havet sine kvalitetar blei svekka for andre. Men så er det altså ikkje slik.

Like fullt er havet ein fellesressurs som alltid har vore der, og som alltid vil vere der – med eit enormt potensial for å kunne møte store samfunnsutfordringar, som aukande matvarebehov, fornybar energi og lagring av CO?. Men berre om høva blir handtert med omhug. Om dette vil me samtale i ro og mak – med to forfattarar av bøker med havet som hovudtema, og ein møteleiar som brenn for kunnskap.??

Deltakarar:
– Henning Røed, forfattar av boka «Et hav av muligheter: Hva skal vi leve av etter oljen» (Humanist forlag, 2020)
– Per Anders Todal, forfattar av boka «Havlandet» (Vigmostad og Bjørke, 2018)

Møteleiar er Klaus Mohn, rektor ved Universitetet i Stavanger

PS! Havserien under KÅKÅ|nomics har fire arrangement: 
– Onsdag 27. oktober kl. 17.00: Eit hav av høve: Oppsider og utfordringar
– Torsdag 28. oktober kl. 16.00: Berekraftig havbruk: Fleip eller fakta?
– Fredag 29. oktober kl 16:00: Glad laks på grunn rente
– Laurdag 30. oktober kl. 13:00: Den store havvind-debatten

VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID-19

– KÅKÅ|nomics følger til enhver tid Helsedirektoratets og kommunens retningslinjer for gjennomføring av kulturarrangement.
– Pga behovet for smittesporing må du kjøpe billett på forhånd.
– Billettene må være registrert med fullt navn og kontaktinfo til den som skal bruke billetten. Dette registrerer du i Linticket ved billettkjøp.
– Pga Covid-19 og gjeldende smittevernregler må du med festivalpass allikevel reservere plass til det enkelte arrangement som du planlegger å delta på. Se etter billettkategori «Med festivalpass» på salgssiden til det enkelte arrangement.
– Festivalpasset er personlig, og kan ikke brukes til å kjøpe flere enn én billett i kategori «Med festivalpass».
– 1-metersregelen gjør at KÅKÅ|nomics 2021 foreløpig oprerer med noe redusert publikumskapasitet. Vis hensyn, hold avstand, og vask hendene hyppig og grundig.
– Det kan forekomme enkelte endringer i programmet pga COVID-19, som ikke vil bli kompensert for. Ved avlysning vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.