Annet / 24. OKTOBER 2020 16:00 / MS Sandnes

Er vi klare for en ny krise?

Er vi klare for en ny krise?

Året 2020 ble ikke helt som planlagt. Pandemi var en lenge varslet krise, som ingen regnet med og som få eller ingen hadde overskuet omfanget av, verken i forhold til kostnader eller konsekvenser. Krisen vil vare en stund, og noen ting er kanskje endret for alltid. Neste krise som rammer, blir neppe lik. Vi spør: Var vi klare for krisen? Hva kan vi lære før neste krise? Og hva slags krise blir den neste? Et egnet panel tenker høyt og kvalifisert.

Tid: Lørdag 24 oktober kl 16:00 – 17:00
MS Sandnes på Skagenkaien
Inngang 150 / 75 / 20

Deltagere:
– Irene Halvorsen, sjefsredaktør i Nationen
– Sissel Skoghaug, nestleder i Fagforbundet
– Ole Andreas Engen, professor UiS

Programleder er Axel Fjeldavli, rådgiver i Tankesmien Agenda

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap mener vi i framtida skal være urolige for naturlige kriser som flom og skred som følge av ekstremvær. Videre mener de vi må få på plass kriseberedskap for vår digitale sårbarhet, som følge av hacking og en fragmentert infrastruktur. Risiko- og sårbarhetsanalyser underspiller uansett ofte hvor tett ulike kriser henger sammen, hva de utløser og hvordan effekter forsterker hverandre. Det ser ut som om vi har fordeler i Norge i en krisesituasjon. Vi har et sterkt offentlig helsevesen, et sikkerhetsnett for dem som mister jobben, og sterke fellesskap med høy tillit til myndighetene. Likevel er det viktig å spørre nå: Hva kommer etter koronakrisa?

VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID-19

– KÅKÅnomics følger til enhver tid Helsedirektoratets retningslinjer for tilfredsstillende avvikling av kulturarrangement.
– Pga behovet for smittesporing må du kjøpe billett på forhånd.
– Billettene må være registrert med fullt navn og kontaktinfo til den som skal bruke billetten. Dette registrerer du i Linticket ved billettkjøp.
– Pga Covid-19 og gjeldende smittevernregler må du med festivalpass allikevel reservere plass til det enkelte arrangement som du planlegger å delta på. Se etter billettkategori «Med festivalpass» på salgssiden til det enkelte arrangement.
– Festivalpasset er personlig, og kan ikke brukes til å kjøpe flere enn én billett i kategori «Med festivalpass».
– 1-metersregelen gjør at KÅKÅnomics 2020 har redusert publikumskapasitet. Vis hensyn, hold avstand, og vask hendene hyppig og grundig.
– Det kan forekomme enkelte endringer i programmet pga COVID-19, som ikke vil bli kompensert for. Ved avlysning vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.

Programmet slippes fortløpende på www.kknomics.no