KÅKÅnomics / 27. OKTOBER 2021 12:15 / Universitetet i Stavanger

Fagseminar på UiS: Misjon eller marked?

KÅKÅ|nomics-fagseminar på UiS 2021


TID: Onsdag 27. oktober 2021 kl: 12:15-15:00
STED: Universitetet i Stavanger. Flere detaljer kommer.
Gratis inngang, men du må registrere deg på forhånd.

Misjon eller marked?

Staten er tilbake. Etter 40 år med markedsliberale reformer, synes staten og kapitalen å finne sammen i et nytt interessefellesskap. Triggeren er de store samfunnsutfordringene. Korona,  klima og grønn omstilling. Markedets koordinerende,  desentraliserende og konkurranseskapende funksjon står ikke lenger like høyt i kurs, verken hos politikere eller kapitaleiere. Snarere blir markedsløsninger oftere identifisert som et hinder for å nå store samfunnsmål.

Innovasjonsforskeren Mariana Mazzucato har vært en viktig inspirator for denne nyorienteringen. Hun utfordrer den klassiske ideen om markedssvikt som grunnlag for markedsregulering, og tar i stedet til ordet for en «mission- oriented» tilnærming, der staten skal stille til rådighet risikokapital, peke ut satsningsområder og koordinere alle gode krefter for å nå noen overordnede samfunnsmål — noen missions.

I årets akademiske åpningsseminar går vi dybden på disse problemstillingene. Vi spør: Hva innebærer egentlig «mission-tilnærmingen», og hvordan kan den hjelpe oss til å møte de store utfordringene som Norge og verden står ovenfor? Hva kan innovasjonsforskningen bidra med som klassisk samfunnsøkonomi overser? Hvor rettet skal FOU-poltikken være mot statlig definerte samfunnsutfordringer? Skal staten som stor markedsaktør bruke innkjøps- og anskaffelsespolitikk til å fremme politiske målsetninger? Og hvor blir det av markedet i alt mylderet?

Vi har invitert fire fremragende forskere til å belyse disse spørsmålene:

– Jan Fagerberg, professor Emeritus, Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitet i Oslo,

– Lars Coenen, professor i Innovasjon og bærekraftig omstilling, Mohn-senteret for Innovasjon og regional utvikling, Høgskulen på Vestlandet

– Malin Arve, prorektor og førsteamanuensis i samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole

– Dag Morten Dalen, professor i samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Møteleder: Ola Kvaløy, dekan og professor i samfunnsøkonomi, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

Festivalprogrammet slippes fortløpende på www.kknomics.no


VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID-19

– KÅKÅ|nomics følger til enhver tid Helsedirektoratets og kommunens retningslinjer for gjennomføring av kulturarrangement.
– Pga behovet for smittesporing må du kjøpe billett på forhånd.
– Billettene må være registrert med fullt navn og kontaktinfo til den som skal bruke billetten. Dette registrerer du i Linticket ved billettkjøp.
– Pga Covid-19 og gjeldende smittevernregler må du med festivalpass allikevel reservere plass til det enkelte arrangement som du planlegger å delta på. Se etter billettkategori «Med festivalpass» på salgssiden til det enkelte arrangement.
– Festivalpasset er personlig, og kan ikke brukes til å kjøpe flere enn én billett i kategori «Med festivalpass».
– 1-metersregelen gjør at KÅKÅ|nomics 2021 foreløpig opererer med noe redusert publikumskapasitet. Vis hensyn, hold avstand, og vask hendene hyppig og grundig.
– Det kan forekomme enkelte endringer i programmet pga COVID-19, som ikke vil bli kompensert for. Ved avlysning vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.