KÅKÅnomics / 28. OKTOBER 2021 21:00 / Norsk Oljemuseum, kinosalen

FILM: Bank Job

FILM: Bank Job (2021)

TID: Torsdag 28. oktober kl. 21:00 på Oljemuseet – kinosalen
Gratis inngang, men det kan være lurt å hente ut gratisbillett på forhånd

Bank Job (2021)
Dokumentar
Regi: Daniel Edelstyn og Hilary Powell
1 time og 27 min
ENGELSK

Denne skøyeraktige dokumentaren ledet av kunstner og filmskaper Dan Edelstyn og Hilary Powell, undersøker og følger en gruppe mennesker i forsøket på å lage en egen valuta. De åpner en bank for å undersøke hvordan penger og gjeld blir skapt, og for å stille viktige spørsmål om hvordan systemet som lager penger kanskje kan endres til deres fordel.

Ved å snakke både med økonomer og lokalsamfunnet, oppdager de at gjeld er knyttet til selv de mest basale behov, utdanning, helsevesenet, boligmarkedet, da samtlige på den ene eller andre måten blir muliggjort ved hjelp av gjeld. Filmen argumenterer for at denne gjelden er et resultat av et monetært system som er utformet for å utarme de store massene, og at dette kan endres.

Filmene på KÅKÅnomics vises i samarbeid med Oslo Dokumentarkino og Human International Documentary Film Festival
https://dokumentarkino.no / https://humanfilm.no


ENGLISH

FILM: Bank Job (2021)

TIME: Thursday 28 October at 21:00 at the Petroleum Museum – the cinema hall

Free admission, but you may want to pick up a free ticket in advance.

This mischievous feature documentary led by artist/filmmaker team Dan Edelstyn and Hilary Powell, instigates and follows a community coming together to make their own currency, opening a bank in order to examine how money and debt is created in our economy and to ask important questions about how the system of money creation might be altered in their favor.

From both talking to economists and their local community they discover that debt is tied to even the most basic provisions, education, healthcare, housing – as all these are being accessed through credit in one way or another. The movie argues that these debts are a result of a monetary system which is impoverishing multitudes by design, and which could be changed.

The films at KÅKÅnomics are shown in collaboration with Oslo Dokumentarkino and the Human International Documentary Film Festival

https://dokumentarkino.no / https://humanfilm.no