KÅKÅnomics / 28. OKTOBER 2021 17:30 / Kinosal 1, Sølvberget

Fins klimafrykt – hva gjør den med økonomi og samfunn? Med Bjørn Lomborg

– Bokslipp: «Falsk alarm. Hvordan klimapanikk koster oss titusener av milliarder kroner, skader de fattige, og ikke bidrar til en bedre verden», av Bjørn Lomborg.

Tid: Torsdag 28. oktober, kl. 17:30 – 18:30
Sted: Kinosal 1, Odeon Kino
Pris: 150 kr / 75 kr 

Skaper vi unødvendig klimafrykt, særlig for de unge? Bidrar vår håndtering av klimautfordringene til å gjøre det vanskeligere å løse det globale fattigdomsproblemet og ulikheten i verden? Bør vi være føre var og tilpasse oss klimaendringene heller enn å tro at vi kan stanse dem?

Bjørn Lomborg er en kontroversiell intellektuell som skriver med et annet perspektiv på klimaendringene og klimaforskningen. Han anlegger et økonomisk perspektiv og peker på alternative løsninger til de tiltakene som er politisk vedtatt og nedfelt i lovgivning og folkerettslige avtaler. Lomborg er kritisk til dommedagsforkynnelsen og hva klimafrykten gjør med barn og unge. Han stiller spørsmål ved ressursbruken og kostnadene som knytter seg til skadebegrensning, utslippsreduksjoner og reversering av utviklingen.

Boken «Falsk alarm», som slippes på norsk under KÅKÅnomics 2021, griper direkte inn i klimaordskiftet, og vil kanskje kunne danne grunnlaget for en friere debatt ved å utfordre etablerte «sannheter». Den som møter opp får se og høre!

Innledning / foredrag med Bjørn Lomborg, forfatter og grunnlegger og leder av Copenhagen Consensus Center.

Kommentar fra og samtale med Bård Harstad, professor samfunnsøkonomi som forsker på politisk økonomi og miljø- og ressursøkonomi.

Moderator er Torfinn Harding, professor samfunnsøkonomi HH UiS.