Annet / 23. OKTOBER 2020 Kl. 17:00 / MS Sandnes

Grunnrente, georgisme og Garborg

Grunnrente, georgisme og Garborg

Fredag 23. oktober 17.00-18.00
M/S Sandnes, til kai ved Skagen Brygge Hotel
KÅKÅnomics 2020
150/125/75/20

I fjor forsøkte det regjeringsoppnemnde havbruksskatteutvalet, leia av professor Karen Helene Ulltveit-Moe, å få gjennomslag for å innføra grunnrenteskatt på norsk oppdrettsnæring. Forslaget vart raskt skote ned, etter ein intens lobbykampanje frå næringa.

Grunnrente, ein eigen skatt på bruk av naturressursar, er derimot gjennomført på olje- og gassutvinning og på vasskraftverk. Mange meiner også at vindkraft burde skattleggjast etter grunnrenteprinsippet.

Grunnrenteskatt har røter tilbake til den amerikanske økonomen Henry George (1839-1897), som meinte at jord og andre naturressursar tilhøyrde fellesskapet, og at gevinst på bruken av slike ressursar i størst mogleg grad burde gå tilbake dit. Tanken hadde ganske stort gjennomslag i si tid. I Norge var forfattaren Arne Garborg tilhengar av "georgismen", og i Danmark var det eit eige georgistisk parti, Retsforbundet, som var representert i Folketinget heilt fram til 1981.

Er det på tide at grunnrenteskatt får sin renessanse i ein ny, grønare økonomi der behovet for å stimulera til langsiktig, berekraftig miljø- og ressursforvalting er blitt meir presserande? Eller finst det andre og betre måtar å oppnå dette målet på? Kven blir vinnarar og taparar på større innslag av grunnrenteskatt, og kvifor var engasjementet frå oppdrettsnæringa så sterkt?

Forskar Eirik Magnus Fuglestad frå instituttet Ruralis innleier om den historiske bakgrunnen for grunnrenteskatten. Deretter blir det ein samtale mellom Fuglestad og Karen Helene Ulltveit-Moe om kor tenleg denne skatteforma vil vera i framtida.

Møteleiar: Tom Hetland.

VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID-19:

– KÅKÅnomics følger til enhver tid Helsedirektoratets retningslinjer for tilfredsstillende avvikling av kulturarrangementer.
– Pga behovet for smittesporing må du kjøpe billett på forhånd.
– Billettene må være registrert med fullt navn og kontaktinfo til den som skal bruke billetten. Dette registrerer du i Linticket ved billettkjøp.
– Pga Covid-19 og gjeldende smittevernregler må du med festivalpass allikevel reservere plass til det enkelte arrangement som du planlegger å delta på. Se etter billettkategori "Med festivalpass" på salgssiden til det enkelte arrangement.
– Festivalpasset er personlig, og kan ikke brukes til å kjøpe flere enn én billett i kategori "Med festivalpass".
– 1-metersregelen gjør at KÅKÅnomics 2020 har redusert publikumskapasitet. Vis hensyn, hold avstand, og vask hendene hyppig og grundig.
– Det kan forekomme enkelte endringer i programmet pga COVID-19, som ikke vil bli kompensert for. Ved avlysning vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.

Programmet slippes fortløpende på www.kknomics.no