KÅKÅnomics / 29. OKTOBER 2021 16:00 / BlygeHarry

Havserien: Glad laks på grunn rente?

Tid: Fredag 29. oktober, kl. 16:00 – 17:00
Sted: Blyge Harry
Pris: 150 kr / 75 kr

Hva skjer hvis man plasserer et nytt dyr i fjorden? Hvordan påvirker det de andre fiskene og artene, fjordene og elvene? Hva skjer med forskningen, med dyrevelferden, føre var-prinsippet og skattepolitikken når myndighetene ønsker vekst? På KÅKÅnomics 2021 får du opprettslaksens historie med mest fokus på skattepolitikken.

Forfatterne av den ferske boka «Den nye fisken. Om temmingen av laksen og alt det forunderlige som fulgte», Simen Sætre og Kjetil Østli, skapte i 2018 høye bølger med en artikkelserie i Morgenbladet og Harvest om laksenæringen. Nå tegner de et større bilde, i en bok som favner hele fortellingen om oppdrettslaksen.

Da villaksen ble temmet og den nye fisken satt ut i naturen, begynte store ting å skje. Steder langs kysten fikk nytt liv, folk fikk arbeid og flere ble milliardærer. Staten så på det som et eventyr, og velsignet fortsettelsen. Vi spør: Hva nå?

Innledende intervju om oppdrettslaksens historie med Simen Sætre og Kjetil Østli, forfattere av boka «Den nye fisken. Om temmingen av laksen og alt det forunderlige som fulgte»

I paneldebatt med:
– Kalle Moene, professor ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo
– Ragnar Tveterås, professor i industriell økonomi ved HH UiS og leder Senter for innovasjonsforskning, forsker på produksjon og markeder i naturressursbaserte verdikjeder, spesielt for sjømat og energi

Programleder er Hannah Gitmark, nestleder Agenda.