KÅKÅnomics / 28. OKTOBER 2021 21:00 / Påfyll

Hva koster JEG, egentlig?

Tid: Torsdag 28. oktober, kl. 21:00 – 22:00
Sted: Påfyll
Pris: 150 kr / 75 kr

Hva koster jeg, egentlig? Vi tør å spørre, men lurer også på det er rett å stille spørsmålet. Er det etisk problematisk å belyse: «Hva koster jeg, egentlig?»

Viktige elementer i slike analyser er enkeltgruppers bidrag til offentlige inntekter og utgifter. Disse skaper debatt, ikke minst når de viser at kvinner og en del innvandrergrupper genererer store nettoutgifter i løpet av livet. Gir slike analyser viktig informasjon, eller er de villedende?

Omfanget av skattefinansiert velferd er stort i Norge, og valgkampen bekrefter uansett at «mye vil ha mer». Samtidig viser analyser fra blant annet Finansdepartementet og SSB at bl.a. eldrebølgen vil gjøre det svært vanskelig å dekke skatteregningen for den velferden vi allerede har unnet oss. Hva gjør vi?

KÅKÅnomics 2021 skyr selvsagt heller ikke denne debatten!

Innleder er Erling Holmøy, seniorforsker SSB

Deltagere:
– Kalle Moene, professor emeritus samfunnsøkonomi UiO, leder ESOP
– Jonas Bals, politisk rådgiver, fagforeningsmann og forfatter
– Maria Berg Reinertsen, forfatter og økonomijournalist Morgenbladet 

Programleder er Trond Birkedal, politisk kommentator