Annet / 24. OKTOBER 2020 17:00 / Festsalen Gaffel & Karaffel

Hva med nye mål for verdens utvikling?

Hva med nye mål for verdens utvikling?

– Hva må i så fall endres: systemet eller målemetodene?

I sommer ble det lansert et opprop for systemendring i Norge. Oppropet var signert av 75 akademikere og samfunnsaktører, deriblant flere økonomer. De utfordrer vekstparadigmet i dagens økonomiske system. Aksjonsgruppa for systemendring mener at det trengs et nytt økonomisk system for å kunne ta fatt i de utfordringene verden står ovenfor på en helhetlig måte. Her får noen av dem anledning til å utdype hvorfor, og vi spør: Hva skal til for å sikre et samfunn som vi, naturen og fremtiden kan leve godt med? Hva ville være en bedre utviklingsmodell? Og hva vil det egentlig si å endre økonomisk system? Hva karakteriserer dagens system og ikke minst, hvordan i all verden kommer vi eventuelt til et nytt? Hva ville være bedre mål å styre etter enn BNP-vekst? Kom, lytt, finn ut hva du selv mener – og spe på med innspill og motforestillinger?

Tid: Lørdag 24. oktober kl. 17:00 – 18:00
Gaffel & Karaffel, Festsalen
Inngang 150 / 75 / 20

Innledning ved Tone Smith, økologisk økonom (Ph.D.), leder for fagrådet til Rethinking Economics Norge og en av initiativtakerne til oppropet for systemendring, tidligere seniorrådgiver SSB.

Deltagere:
– Hege Skarrud, leder Attac Norge, tidl leder utviklings- og miljøorganisasjonen SPIRE
– Marte Wulff, artist, komponist og forfatter
– Dag Jørund Lønning, rektor og professor i nyskaping og bygdeutvikling ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling, forfatter og sosialantropolog

Programleder er Thomas Giertsen, stand-up komiker, humorist, produsent og skuespiller som er interessert i politisk økonomi.

Vekstdebatten er ikke ny. Her spør vi om det er slik at økonomisk vekst undergraver miljøet, samtidig som folk er avhengig av denne veksten for å ha jobber – er vi da fanget i en destruktiv felle? Det fins demokrati-index og lykke-index – som de nordiske land pleier å toppe. Men hvilke nye mål og relevante målemetoder kan vi se for oss? Det vil bli et søkende samtaleformat dette.

VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID-19

– KÅKÅnomics følger til enhver tid Helsedirektoratets retningslinjer for tilfredsstillende avvikling av kulturarrangement.
– Pga behovet for smittesporing må du kjøpe billett på forhånd.
– Billettene må være registrert med fullt navn og kontaktinfo til den som skal bruke billetten. Dette registrerer du i Linticket ved billettkjøp.
– Pga Covid-19 og gjeldende smittevernregler må du med festivalpass allikevel reservere plass til det enkelte arrangement som du planlegger å delta på. Se etter billettkategori «Med festivalpass» på salgssiden til det enkelte arrangement.
– Festivalpasset er personlig, og kan ikke brukes til å kjøpe flere enn én billett i kategori «Med festivalpass».
– 1-metersregelen gjør at KÅKÅnomics 2020 har redusert publikumskapasitet. Vis hensyn, hold avstand, og vask hendene hyppig og grundig.
– Det kan forekomme enkelte endringer i programmet pga COVID-19, som ikke vil bli kompensert for. Ved avlysning vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.

Programmet slippes fortløpende på www.kknomics.no