Annet / 24. OKTOBER 2019 / Victoriasalen, Victoria Hotel

Hvem er redd for overvåkingskapitalismen?

Hvem er redd for overvåkingskapitalismen?

Tid: Torsdag 24. oktober, kl. 21:30 – 22:30
Pris: 150 / 75 kr
Sted: Victoriasalen, KÅKÅnomics 2019
ARRANGEMENTET FOREGÅR PÅ ENGELSK

Hvordan får vi kontroll over den nye teknologien og den overvåkingskapitalismen den kommer med? Hvordan skaper vi en menneskelig fremtid? Shoshana Zuboffs «The Age of Surveillance Capitalism» har fått en hel verden til å få øynene opp for hva som kan komme til å skje om vi ikke tar den nye digitaliserte maktorden på alvor. Robert Reich har sagt boka er briljant og essensiell, Naomi Klein at den må leses for at vi skal kunne bygge et digitalt selvforsvar. Folk som Kalle Moene, Jonas Bals og Magnus Marsdal har fremhevet boka og budskapet i norske aviser. Vi har invitert Steve Keen og Matthias Weik til å gi oss bud på hvor redde vi bør være for overvåkingskapitalismen. Shoshana Zuboffs definisjonsforsøk nedenunder.

Deltagere:
– Steve Keen, professor og rektor ved School of Economics, History and Politics ved Kingston University, forfatter av bl.a. «Debunking Economics
– Matthias Weik, forfatter, strategi- og finansrådgiver, grunnlegger av Friedrich & Weik Vermögenssicherung

Programleder er Bent Sofus Tranøy, statsviter, professor Høgskolen i Hedmark og Høyskolen Kristiania, forfatter av «Markedets makt over sinnene»

Overvåkingskapitalisme:
1. En ny økonomisk orden som ser menneskelig erfaring som fritt råmateriale for skjult kommersiell utnytting, prediksjon og salg.
2. En parasittisk økonomisk logikk der produksjon av varer og tjenester er underordnet en ny global arkitektur av atferdsmessig modifisering.
3. En egenrådig mutasjon av kapitalismen kjennetegnet av en konsentrasjon av kapital, kunnskap og makt som er uten sidestykke i historien.
4. Det grunnleggende rammeverket til en overvåkingsøkonomi.
5. En like stor trussel mot mennesket i det 21. århundret som industriell kapitalisme var for naturens verden i det 19. og 20.
6. Opprinnelsen til en ny instrumentell makt som påtvinger seg dominans over samfunnet og byr på alarmerende utfordringer for markedsdemokratiet.
7. En bevegelse som sikter mot å innføre en ny felles orden basert på absolutt visshet.

8. En ekspropriering av kritiske menneskerettigheter som best kan forstås som et kupp ovenfra: En omstyrting av folkets suverenitet.