Konferanse / 22. OKTOBER 2020 09:00 / Kinosal 1

KÅKÅnomics-konferansen 2020 – Pandemi, økonomi og politikk

KÅKÅnomics-konferansen 2020 – Pandemi, økonomi og politikk

Den årlege KÅKÅnomics-konferansen for økonomisk politikk er ein ny norsk konferanseinstitusjon og ein del av økonomifestivalen KÅKÅnomics.

Konferansen føregår i Kinosal 1, på Odeon kino på Sølvberget, torsdag 22. oktober 2020. Talet på billettar er avgrensa pga koronaerestriksjonar. Me oppmodar om å kjøpa billettar på førehand.

Ordinær: 2250
Med festivalpass: 1800
A-fordel: 1800
Student: 500

BEDRIFTSTILBUD: LES MER HER!

ØNSKER DU KUN DIGITAL TILGANG TIL LIVE STREAMEN? Se her: https://www.kknomics.no/event/digital-tilgang-kakanomics-konferansen-2020-pandemi-okonomi-og-politikk/

Årets konferansetema: Pandemi, økonomi og politikk

I tillegg til store helse- og samfunnsmessige verknadar har koronakrisa ført med seg eit alvorleg økonomisk tilbakeslag. Aktivitet og sysselsetting har stoppa opp både på verdsbasis og i norsk økonomi, og fallet i oljeprisen har lagt stein til børa for Olje-Noreg, og for Stavangerregionen.

Koronakrisa er eit stort og uventa sjokk for økonomi og samfunn, med vesentlege verknadar både på kort og lang sikt. Liv og levesett kan bli annleis, og det same gjeld utsiktene for arbeid, løn og velferd.

Eit naturleg spørsmål er dermed korleis politikarane våre bør te seg i møtet med krisa. Dette er hovudtemaet for den første årlege KÅKÅnomics-konferansen for økonomisk politikk.

Programmet mønstrar eit særs sterkt felt av økonomar frå akademia, næringsliv og organisasjonslivet — som set søkjelys på utsikter for norsk økonomi, kapasiteten og effektivitet i statlege tiltak, innovasjon og omstilling, og utsikter for arbeidsmarknaden.  

Denne konferansen vil du ikkje gå glipp av i 2020!


PROGRAM

08.30 Dørene opnar

09.00 – 09.10: Opning

Møteleiar Kjetil Alstadheim, politisk redaktør, Aftenposten

09.10 – 10.00: Perspektiver for norsk økonomi i lys av koronakrise og nasjonalbudsjett for 2021

Statssekretær i Finansdept. (20 minutt), Kari Elisabeth Olrud Moen, statssekretær

Førebudde kommentarar

Erling Holmøy (samfunnsøkonom, forsker ved SSB, 10 minutt)
Professor Hilde Christiane Bjørnland (Handelshøyskolen BI, 10 minutt)

Spørsmål og kommentarar (10 minutt)

10:00 – 10:15 Kaffipause

10.15 – 11.30 Post-Korona kick-start: Kan staten redde oss igjen?

Tiltakspakkane: Kor mykje har dei hjulpet? Torfinn Harding, professor, HHUiS

Næringspolitikken: Fingrane av fatet. Professor Karen Helene Ulltveit‐Moe, UiO

Oljefondet: Sareptas krukke — eller tom krybbe? Øystein Thøgersen, rektor, NHH

Pengepolitikken: Fortsatt potensial? Kyrre M. Knudsen, sjeføkonom, SR-bank

Fire innlegg á 15 minutt + 15 minutt samtale

11:30 – 12.15 Lunsj på MØTEPLASSEN på Sølvberget

12.15 – 13.30 Innovasjon, omstilling og næringsutvikling

By mot land i pandemien, Rune Dahl Fitjar, prorektor for innovasjon og samfunn, UiS

Innovasjon, omstilling og diversifisering, Professor Taran M. Thune, UiO (TIK-senteret)

Klimapolitikk: Kostnadar og verknadar, seniorforskar Taran Fæhn, Statistisk sentralbyrå

Tre innlegg á 20 minutt + spørsmål og kommentarar frå publikum

13.30 – 14.30 Arbeidsmarknaden: Har den norske modellen ei framtid?

Professor Steinar Holden, Universitetet i Oslo
Professor Mari Rege, Handelshøgskolen ved UiS
Sjeføkonom Roger Bjørnstad, LO
Sjeføkonom Øystein Dørum, Næringslivets hovedorganisasjon

Fire korte innleiingar + paneldebatt og interaksjon med salen

14.30 Slutt


Arrangør: KÅKÅnomics 2020 i samarbeid med Sølvberget bibliotek og kulturhus


VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID-19:
– KÅKÅnomics følger til enhver tid Helsedirektoratets retningslinjer for tilfredsstillende avvikling av kulturarrangementer.
– Pga behovet for smittesporing må du kjøpe billett på forhånd.
– Billettene må være registrert med fullt navn og kontaktinfo til den som skal bruke billetten. Dette registrerer du i Linticket ved billettkjøp.
– Pga Covid-19 og gjeldende smittevernregler må du med festivalpass allikevel reservere plass til det enkelte arrangement som du planlegger å delta på. Se etter billettkategori «Med festivalpass» på salgssiden til det enkelte arrangement.
– Festivalpasset er personlig, og kan ikke brukes til å kjøpe flere enn én billett i kategori «Med festivalpass».
– 1-metersregelen gjør at KÅKÅnomics 2020 har redusert publikumskapasitet. Vis hensyn, hold avstand, og vask hendene hyppig og grundig.
– Det kan forekomme enkelte endringer i programmet pga COVID-19, som ikke vil bli kompensert for. Ved avlysning vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.

Programmet slippes fortløpende på www.kknomics.no