KÅKÅnomics / 28. OKTOBER 2021 09:00 / Kinosal 1, Sølvberget

KÅKÅnomics-konferansen for økonomisk politikk 2021

Årets konferansetema:

Politikk for ein post-pandemisk petroleumsøkonomi

TID: 28. oktober kl. 09:00 (dørene opnar 08:30)
STAD: Kinosal 1, Odeon Kino i Stavanger
PRIS: 2250 / 1800 / 500

HOTELLTILBOD: Som tilreisande til KÅKÅnomics kan du benytta deg av tilbod på overnatting på Clarion Hotel Stavanger. Bruk rabattkode/bookingkode «KÅKÅ». Feltet finn du øverst og midt på sida, under datofeltet. BESTILL OVERNATTING HER!

OM ÅRETS TEMA

Mens koronakrisa tapar terreng for intens vaksinering og gryande flokkimmunitet, er norsk økonomi på veg ut av det største økonomiske tilbakeslaget sidan finanskrisa i 2008. Krisepakkane frå regjeringa har hjelpt på, og aktivitet og sysselsetting er no i ferd med å ta seg opp både i oljeverksemda og i resten av økonomien.

Eit spørsmål som treng opplysing er om den økonomiske politikken er godt tilpassa på kort til mellomlang sikt. Vidare skal me drøfte om Noreg er klar for omstillinga som melder seg når lufta går ut av olje-ballongen, og kva rolle næringspolitikken kan spele i denne samanhengen. Sist, men ikkje minst kjem me innom klassikaren «Kva skal me leve av i framtida?».

Ein særs sterk kohort av økonomar frå akademia, næringsliv og organisasjonslivet set søkelys på samspelet mellom økonomi og politikk i det koronakrisa forsvinn i bakspegelen og oljeøkonomien går mot omstilling.

Denne konferansen vil du ikkje gå glipp av i 2021!

PROGRAM

09.00 – 09.10: Åpning

Møteleiar Kjetil Alstadheim, politisk redaktør, Aftenposten

09.10 – 10.00: Perspektiv for norsk økonomi

Hovudtalar frå politikk eller embetsverk, Finansdepartementet 
Førebudde kommentarar (á 8 minutt)

– Karen Helene Ulltveit Moe, professor, Universitetet i Oslo
– Roger Bjørnstad, sjeføkonom LO
– Øystein Dørum, sjeføkonom Næringslivets hovedorganisasjon

Spørsmål og kommentarar (10 minutt)

10:00 – 10:15 Kaffipause

10.15 – 11.30 Kor går vegen ut av Korona-krisa?

– Utsikter og utfordringar: Kjersti Haugland, sjeføkonom, DNB
– Staten som støttekontakt: Gisle James Natvig, professor, Handelshøyskolen BI
– Arbeidsmarknaden: Knut Røed, seniorforskar, Frischsenteret
– Finans- og pengepolitikk: Steinar Holden, professor, Universitetet i Oslo

Fire korte innlegg á 15 minutt + 15 minutt samtale

11:30 – 12.15 Lunsj

12.15 – 13.30 Når ressursboomen går i revers: Er Noreg klar?

– Knut Anton Mork, professor, NTNU
– Hilde C. Bjørnland, professor, Handelshøyskolen BI
– Ellen Bakken, sjeføkonom, Norsk olje og gass
– Torfinn Harding, professor, Handelshøyskolen ved UiS

Fire korte innleiingar + paneldebatt og interaksjon med salen

13.30 – 14.30 Kva skal me leve av?

– Innovasjon, produktivitet og økonomisk vekst, Jørn Rattsø, professor, NTNU
– Forsking, kompetanse og kunnskap, Ann Kjersti Fahlvik, Områdedirektør, NFR
– Eit hav av høve, Ragnar Tveterås, professor, Handelshøgskolen ved UiS

Tre innlegg á 20 minutt + spørsmål og kommentarar frå publikum

14.30 Slutt

Festivalprogrammet slippes fortløpende på www.kknomics.no


VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID-19

– KÅKÅnomics følger til enhver tid Helsedirektoratets og kommunens retningslinjer for gjennomføring av kulturarrangement.
– Pga behovet for smittesporing må du kjøpe billett på forhånd.
– Billettene må være registrert med fullt navn og kontaktinfo til den som skal bruke billetten. Dette registrerer du i Linticket ved billettkjøp.
– Pga Covid-19 og gjeldende smittevernregler må du med festivalpass allikevel reservere plass til det enkelte arrangement som du planlegger å delta på. Se etter billettkategori «Med festivalpass» på salgssiden til det enkelte arrangement.
– Festivalpasset er personlig, og kan ikke brukes til å kjøpe flere enn én billett i kategori «Med festivalpass».
– 1-metersregelen gjør at KÅKÅnomics 2021 foreløpig opererer med noe redusert publikumskapasitet. Vis hensyn, hold avstand, og vask hendene hyppig og grundig.
– Det kan forekomme enkelte endringer i programmet pga COVID-19, som ikke vil bli kompensert for. Ved avlysning vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.