Annet / 22. OKTOBER 2020 Kl. 21:00 / Påfyll

Likelønn er en plikt – så hvorfor tjener kvinner mindre?

Likelønn er en plikt – så hvorfor tjener kvinner mindre?

Hvorfor tjener kvinner i snitt mindre enn menn? Er det kvinners egne valg eller er det et strukturelt problem? Hva gjør faktisk bedriftene og arbeidsgiverne for likelønn? Venter de på at lønnsgapet lukker seg av seg selv, eller gjør de de skal nå? For, fra den 1. januar 2020 er aktivitets- og redegjørelsesplikten i Likestillings- og diskimineringsloven styrket. Hvordan har de største arbeidsgiverne i vår region tenkt å etterkomme denne nye plikten? Kan vi stole på at LO og NHO prioriterer likelønn i de årlige lønnsforhandlingene? Vil ny plikt evnt kunne gi oss det verktøyet vi trenger for å finne reelle kjønnsbaserte lønnsforskjeller, og til og med vise oss hvordan vi kan gjøre noe med problemet? Alle arbeidsgivere plikter nå å gjennomføre en lønnskartlegging og kartlegging av ufrivillig deltid, kan vi tro at de faktisk gjør det?

Tid: Torsdag 22. oktober, kl. 21:00 – 22:00
Sted: Påfyll, Kirkegata 36
Pris: 150 / 75 / 20

Innledning ved Randi Mobæk, leder av Kvinnegruppa Ottar.

Deltagere:

– Klaus Mohn, professor i samfunnsøkonom og rektor ved UiS
– Mímir Kristjánsson, politisk kommentator, forfatter, politiker (Rødt), leder utvalg for arbeidsliv Stavanger kommune, medlem av Stavanger bystyre
– Tone Grindland, leder NHO Rogaland
– Eirin Sund, leder Rogaland LO

Programleder er Hilde Sandvik, journalist, redaktør, forfatter, leder Broenxyz og radioprogrammet «norsken, svensken og dansken».

Lenke til likestillings- og dikrimineringsombudet og den nye aktivitets- og redegjørelsesplikten: https://www.ldo.no/jobbe-for-likestilling/i-arbeidslivet/Aktivitets-og-redegjorelsesplikten/

KÅKÅnomics 2020 i samarbeid med Kvinnegruppa Ottar.

VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID-19

– KÅKÅnomics følger til enhver tid Helsedirektoratets retningslinjer for tilfredsstillende avvikling av kulturarrangement.
– Pga behovet for smittesporing må du kjøpe billett på forhånd.
– Billettene må være registrert med fullt navn og kontaktinfo til den som skal bruke billetten. Dette registrerer du i Linticket ved billettkjøp.
– Pga Covid-19 og gjeldende smittevernregler må du med festivalpass allikevel reservere plass til det enkelte arrangement som du planlegger å delta på. Se etter billettkategori «Med festivalpass» på salgssiden til det enkelte arrangement.
– Festivalpasset er personlig, og kan ikke brukes til å kjøpe flere enn én billett i kategori «Med festivalpass».
– 1-metersregelen gjør at KÅKÅnomics 2020 har redusert publikumskapasitet. Vis hensyn, hold avstand, og vask hendene hyppig og grundig.
– Det kan forekomme enkelte endringer i programmet pga COVID-19, som ikke vil bli kompensert for. Ved avlysning vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.

Programmet slippes fortløpende på www.kknomics.no