Annet / 24. OKTOBER 2020 Kl. 20:00 / MS Sandnes

Lovlig eller ulovlig diskriminering på børsen?

Lovlig eller ulovlig diskriminering på børsen?

Lørdag 24. oktober kl. 20:00 – 21:00
MS Sandnes på Skagenkaien, KÅKÅnomics 2020
150/75/20

Koronapandemien har gitt store utslag for mange selskaper, med påfølgende svingninger i aksjekursen til de børsnoterte selskapene. En emisjon kan være komplisert å forstå, det kan også en fisjon og en fusjon være. I det siste har det vært mange slike hendelser på børsen. Penger er blitt hentet, selskaper er blitt splittet opp og selskaper er slått sammen. Dette kan gi store utslag i verdien på aksjene du eier. Får du samme sjanse som andre til å få eller kjøpe nye aksjer?

Samtidig eier stadig flere nordmenn aksjer. I første kvartal ble det over 33 000 nye private aksjeeiere på Oslo Børs. Totalt eier over 418 000 nordmenn aksjer privat i følge AksjeNorge. I tillegg eier vi aksjer gjennom staten.

I noen tilfeller kan diskriminering av mindre aksjonærer på bekostning av større være lovlig og nødvendig, men tillates det for ofte?

Finanstilsynet og Oslo Børs skal overvåke at ting foregår på en rettferdig måte og at retningslinjene for likebehandling av aksjonærer blir fulgt. Lykkes de med å følge opp at likhetsprinsippet blir fulgt?

Innledning ved Ove Gusevik, leder Investment banking Sparebank 1, om hvordan meglerhusene jobber med emisjoner/fusjoner osv.

I panelet:

– Øivind Amundsen, Børsdirektør
– Audhild Aabø, forvalter aksjefondet Nordea Likestillingsfond
– Kristian Falnes, investor
– Iselin Nybø, næringsminister
– Helge Stray, talsmann aksjonæropprøret i Norwegian

– Debattleder: Helle Stensbak, forfatter og økonom

VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID-19:

– KÅKÅnomics følger til enhver tid Helsedirektoratets retningslinjer for tilfredsstillende avvikling av kulturarrangementer.
– Pga behovet for smittesporing må du kjøpe billett på forhånd.
– Billettene må være registrert med fullt navn og kontaktinfo til den som skal bruke billetten. Dette registrerer du i Linticket ved billettkjøp.
– Pga Covid-19 og gjeldende smittevernregler må du med festivalpass allikevel reservere plass til det enkelte arrangement som du planlegger å delta på. Se etter billettkategori "Med festivalpass" på salgssiden til det enkelte arrangement.
– Festivalpasset er personlig, og kan ikke brukes til å kjøpe flere enn én billett i kategori "Med festivalpass".
– 1-metersregelen gjør at KÅKÅnomics 2020 har redusert publikumskapasitet. Vis hensyn, hold avstand, og vask hendene hyppig og grundig.
– Det kan forekomme enkelte endringer i programmet pga COVID-19, som ikke vil bli kompensert for. Ved avlysning vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.

Programmet slippes fortløpende på www.kknomics.no