Debatt / 23. OKTOBER 2019 / BlygeHarry

NÅR SKAL STATEN DRIVE MONOPOL? Om vin, vann, vei og bane

NÅR SKAL STATEN DRIVE MONOPOL? Om vin, vann, vei og bane

Tid: Onsdag 23. oktober, kl. 22:00-23:00
Pris: 150 / 75 kr
Sted: Blyge Harry, KÅKÅnomics 2019

Monopoler er lukrative for dem som har det, men dyrt for alle andre. De gir opphav til det gode sosialøkonomiske begrepet «dødvektstap»: Høyere priser, lavere kvalitet, og ineffektiv ressursutnyttelse (sløsing, altså). Konkurransemyndighetene gjør derfor det de kan for å forhindre monopoldannelse. Den eneste som får lov til å etablere monopol, er staten selv. Noen ganger av naturlige årsaker: Ingen finner bedriftsøkonomisk lønnsomhet i jernbanedrift. Andre ganger for å beskytte oss konsumenter. Det er ikke bra å drikke for mye vin. Men kan staten bli litt for glad i monopolene sine? Og er de alltid godt nok begrunnet?

Innledning ved Erling Røed-Larsen, samfunnsøkonom, professor ved BI, forfatter av en rekke økonomibøker for folk flest.

Deltagere er:
Lasse Fridström,
forsker 1, transportøkonomisk institutt
Bent Sofus Tranøy, statsviter, professor Høgskolen i Hedmark og Høyskolen Kristiania, forfatter av «Markedets makt over sinnene»

Programleder: Torgeir Høien, styreformann Logometrica, tidligere sjeføkonom Skagen Fonden.