Annet / 24. OKTOBER 2020 13:00 / Bankettsalen Hotel Victoria

Offerkultur og krenkingsretorikk: Er ytringsrommet for økonomar under press?

Offerkultur og krenkingsretorikk: Er ytringsrommet for økonomar under press?

I debatten om økonomiske spørsmål i Noreg kan ein no finne tema der takhøgda er på veg ned, spesielt for økonomar som tek eit perspektiv som ikkje er politisk korrekt, eller som kan verke provoserande for bestemte interessegrupper. Innvandring, kjønn, klimapolitikk, oljepolitikk, vindkraft og distriktspolitikk er døme på område der interessene er sterke, tonen er tøff og der engasjement kan bli ei belasting – om ein ikkje tek dei «rette» standpunkta. Faren med eit slikt debattklima er at terskelen for deltaking stig, at engasjementet går tapt blant forskarar og andre ekspertar, og at scena blir overlaten til folk sterk overtyding og svak underbygging.

Vi tar sjølvsagt den store økonomidebattklimadebatten på KÅKÅnomics 2020!

Tid: Lørdag 24. oktober kl. 13:00 – 14:00
Bankettsalen, Victoria Hotel
150 / 75 / 20

Du møter mellom anna:
– Karen Helene Ulltveit-Moe, professor samfunnsøkonomi UiO, medlem Norges Banks hovedstyre, leia Havbruksskatteutvalget
– Erling Holmøy, seniorforsker SSB
– Kjetil Lund, direktør Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Programleiar er Klaus Mohn, rektor ved UiS.

KÅKÅnomics 2020 spør om tonen i samfunnsdebatten har blitt hardare, eller om folk flest har blitt mykje meir følsame? Stadig oftare ser ein at individ og grupper let seg forulempe og krenke, og diskusjonane går høgt om kva ein destruktiv offerkultur kan få å seie for ytringsrommet. Korleis pregar dette debatten om økonomiske spørsmål i Noreg?

VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID-19

– KÅKÅnomics følger til enhver tid Helsedirektoratets retningslinjer for tilfredsstillende avvikling av kulturarrangement.
– Pga behovet for smittesporing må du kjøpe billett på forhånd.
– Billettene må være registrert med fullt navn og kontaktinfo til den som skal bruke billetten. Dette registrerer du i Linticket ved billettkjøp.
– Pga Covid-19 og gjeldende smittevernregler må du med festivalpass allikevel reservere plass til det enkelte arrangement som du planlegger å delta på. Se etter billettkategori «Med festivalpass» på salgssiden til det enkelte arrangement.
– Festivalpasset er personlig, og kan ikke brukes til å kjøpe flere enn én billett i kategori «Med festivalpass».
– 1-metersregelen gjør at KÅKÅnomics 2020 har redusert publikumskapasitet. Vis hensyn, hold avstand, og vask hendene hyppig og grundig.
– Det kan forekomme enkelte endringer i programmet pga COVID-19, som ikke vil bli kompensert for. Ved avlysning vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.

Programmet slippes fortløpende på www.kknomics.no