Annet / 23. OKTOBER 2020 19:00 / Kinosal 1

Oljefyrt utvikling – eller grønnvasket bistand?

Oljefyrt utvikling – eller grønnvasket bistand?

Gjennom Olje for utvikling-programmet (OfU) har Norge bistått utviklingsland med forvaltning av egne petroleumsressurser. Samtidig er det flere utviklingstrekk de senere årene som påvirker petroleumssektoren og OfU: Paris-avtalen fra 2015, energi og klima som to sentrale bærekraftsmål, endrede energimarkeder, covid-19 og framskrivninger som viser at energimiksen må dreies mot fornybare energikilder på bekostning av fossil energi. I lys av slike utviklingstrekk og tvilsomme erfaringer med ressursforvaltning i utviklingsland, er spørsmålet om olje for utvikling er en holdbar utviklingsstrategi for lavinntektsland? 

Dette er bakteppet for en ny rapport fra Norad til Utenriksdepartementet, med anbefalinger om å utvide perspektivet fra OFU-programmet til til «Energi for utvikling», som skal være et bredere program med mer uttalt vekt på energiomstilling og klimapolitikk.

KÅKÅnomics 2020 presenterer og debatterer strategien i det nye programforslaget.

Tid: Fredag 23. oktober kl. 19:00 – 20:00
Kinosal 1, Odeon kino på Sølvberget
Inngang 150 / 75 / 20

Innledning ved Dag-Inge Ulstein, utviklingsminister (KrF), om bakgrunnen for regjeringens bestilling av ny rapport.

Innledning ved Bård Vegar Solhjell, leder Norad (Direktorat for utviklingssamarbeid), om anbefalinger og innhold i rapporten.

Andre deltagere:

– Berit Tvedt, økonom og direktør i Petrad

– Ketil Fred Hansen, professor i samfunnsfag ved UiS

Programleder: Klaus Mohn, professor og rektor, UiS, skrev i «Samfunnsøkonomen» nr 6, 2019, om «Olje for utvikling – eller avvikling?»

KÅKÅnomics 2020 i samarbeid med Norad.


VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID-19

– KÅKÅnomics følger til enhver tid Helsedirektoratets retningslinjer for tilfredsstillende avvikling av kulturarrangement.
– Pga behovet for smittesporing må du kjøpe billett på forhånd.
– Billettene må være registrert med fullt navn og kontaktinfo til den som skal bruke billetten. Dette registrerer du i Linticket ved billettkjøp.
– Pga Covid-19 og gjeldende smittevernregler må du med festivalpass allikevel reservere plass til det enkelte arrangement som du planlegger å delta på. Se etter billettkategori «Med festivalpass» på salgssiden til det enkelte arrangement.
– Festivalpasset er personlig, og kan ikke brukes til å kjøpe flere enn én billett i kategori «Med festivalpass».
– 1-metersregelen gjør at KÅKÅnomics 2020 har redusert publikumskapasitet. Vis hensyn, hold avstand, og vask hendene hyppig og grundig.
– Det kan forekomme enkelte endringer i programmet pga COVID-19, som ikke vil bli kompensert for. Ved avlysning vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.

Programmet slippes fortløpende på www.kknomics.no