KÅKÅnomics / 29. OKTOBER 2021 15:00 / Påfyll

Podcast: Hvorfor så vanskelig å tenke utenfor boksen?

Hvorfor så vanskelig å tenke utenfor boksen?
– En podcast om økonomiske løsninger for en bedre verden

TID: Fredag 29. oktober, kl. 15:00 – 16:00 
STED: Påfyll
PRIS: 150 kr / 75 kr

Når økonomiske sammenhenger omtales som var de fysiske lover, hva gjør det med muligheten for å tenke alternativt, det å kunne se for seg andre løsninger enn de bestående? Økonomifaget spiller en betydelig rolle for organiseringen av samfunnet. Økonomien behandles ofte som en objektiv sannhet, mens økonomiske analyser blir sett på som nøytrale (tenk bare på det ofte stilte spørsmålet om noe er «samfunnsøkonomisk lønnsomt?»).

Hvorfor tas det stadig for gitt at sosialisme & kommunisme er det eneste mulige alternativet til kapitalismen? Hvorfor er det så vanskelig å tenke nytt, utvikle andre ideer, legge til side noen av premissene som ligger til grunn for dagens økonomiske organsiering? Rett og slett: Hvorfor er det så vanskelig å tenke utenfor boksen?

Podcastverter er:

– Kjerstin Gjengedal er frilansjournalist på dagtid og skriver artikler om tema som vitenskapelig publisering, internasjonal forskningspolitikk og universitetenes samfunnsoppdrag

– Reidun Gjengedal er samfunnsgeograf og halvstudert økonom, hun har vært journalist og tekniker i RadioNova, arbeidslivet har handlet om bistand, i kontortiden jobber hun i Regnskogfondet

– Marie Storli, leder av Rethinking Economics
– Anders Waage Nilsen, skribent, seriegründer og entreprenøriell aktivist
– Bård Harstad, professor i samfunnsøkonomi, Universitetet i oslo og redaktør i Review of Economic Studies

KÅKÅnomics 2021 i samarbeid med Podcast’en «Alternativ økonomi».

Lytt til tidligere podcaster: https://alternativokonomi.no/