Annet / 24. OKTOBER 2020 12:00 / Kinosal 1

Portrett av Noreena Hertz og «Ensomhetens århundre»

Portrett av Noreena Hertz og «Ensomhetens århundre»

Please see presentation in english at the bottom of this page.

Noreena Hertz er økonom og forfatter. Hun har blitt beskrevet som en av verdens ledende tenkere av The Observer, og som en av verdens mest inspirerende kvinner, av Vogue. Hertz har særlig befattet seg med globalisering og den tredje verdens gjeldsproblemer. Hun har også forsket på ungdom, og lanserte i 2015 begrepet «Generation K», etter Katniss Everdeen i «Hunger Games». Generasjon K er ifølge Hertz preget av angst, ensomhet, et ønske om å høre til, et ønske om å skape noe med andre, en forpliktelse til sosial likhet, miljøengasjement og frykt for egen økonomiske framtid.

I hennes ferske bok, «The Lonely Century: Coming Together in a World That’s Pulling Apart», på norsk i høst, «Ensomhetens århundre», skriver hun om en økende grad av personlig og politisk ensomhet i en stadig tøffere verden. Hun formulerer en visjon for hvordan vi kan komme sammen igjen og gir med det leseren håp om en bedre framtid. Hun deltar på KÅKÅnomics fra London, og vil sammen med Ross Ashcroft diskutere den tidsmessige boka og gi til kjenne sitt syn på hvordan vi kan skape et bedre samfunn i åra som kommer.

Tid: Lørdag 24. oktober kl 12:00 – 13:00
Kinosal 1, Odeon Kino på Sølvberget
Inngang 100 / 50 / 20

Anledning til live Q & A med Noreena Hertz etter visningen av portrettet!

Med Noreena Hertz, økonom og akademisk aktivist, tidl. Honorary Professor ved Institute for Global Prosperity ved University College London, forfatter med siste bok «The Lonely Century» (kommer på norsk i løpet av høsten 2020).

Programleder er Ross Ashcroft, filmskaper, kringkaster og gründer, TV-vert for Renegade Inc.

Vert: Marte Wulff, artist og skribent.

Portrettet av Noreena Hertz og hennes helt ferske bok «The Lonely Century» er laget i samarbeid med Renegade Inc i London, som er vår britiske samarbeidspartner. Portrettene lages i deres studio på en slik måte at publikum får inngående kjennskap til forfatter, ny bok, problemstillinger og budskap. Portrettene er en del av vår digitale formidlingsstrategi under koronakrisen. Portrettene presenterer sentrale internasjonale forfattere og tenkere, som er ute med rykende ferske bøker som berører viktige tema i vår samtid.

VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID-19

– KÅKÅnomics følger til enhver tid Helsedirektoratets retningslinjer for tilfredsstillende avvikling av kulturarrangement.
– Pga behovet for smittesporing må du kjøpe billett på forhånd.
– Billettene må være registrert med fullt navn og kontaktinfo til den som skal bruke billetten. Dette registrerer du i Linticket ved billettkjøp.
– Pga Covid-19 og gjeldende smittevernregler må du med festivalpass allikevel reservere plass til det enkelte arrangement som du planlegger å delta på. Se etter billettkategori «Med festivalpass» på salgssiden til det enkelte arrangement.
– Festivalpasset er personlig, og kan ikke brukes til å kjøpe flere enn én billett i kategori «Med festivalpass».
– 1-metersregelen gjør at KÅKÅnomics 2020 har redusert publikumskapasitet. Vis hensyn, hold avstand, og vask hendene hyppig og grundig.
– Det kan forekomme enkelte endringer i programmet pga COVID-19, som ikke vil bli kompensert for. Ved avlysning vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.

Programmet slippes fortløpende på www.kknomics.no

ENGLISH:

A portrait of Noreena Hertz and «The Lonely Century»

Noreena Hertz is an economist and author, who has been described by the Observer as one of the world’s leading thinkers, and by Vogue as one of the most inspiring women in the world today. Hertz has directed her main focus on globalisation and the problems of third world debt. She has also conducted research into young people, and in 2015 introduced the term «Generation K», named after the character Katniss Everdeen in «The Hunger Games». According to Hertz, Generation K is identified by anxiety, loneliness, a desire to belong and create something with others, a commitment to social equality, engagement with the environment and apprehension about our economic future.

In her most recent book, «The Lonely Century: Coming Together in a World That’s Pulling Apart» she writes about an increasing sense of personal and political loneliness in an ever harsher world. She describes a vision of how we can come together again and, in doing so, provides the reader with hope for a better future. She will be participating in the KÅKÅnomics festival from London and, together with Ross Ashcroft, will discuss her timely book and present her views about how we can create a better society in the years ahead.

When: Saturday 24 October at 12:00 
in Kinosal 1 at the cinema.

Entrance NOK 100/50

With Noreena Hertz, who is an author, economist and academic activist. She is a former Honorary Professor at the Institute for Global Prosperity at University College London, and her most recent book «The Lonely Century»will be published in Norwegian later this autumn.

The presenter will be Ross Ashcroft, who is a film-maker, broadcaster and entrepreneur, as well as a TV host for Renegade Inc.

The portrait of Noreena Hertz and her book «The Lonely Century» is produced in collaboration with our UK partners, the London company Renegade Inc. These portraits have been produced in the company’s studio in such a way that provides the audience with a deep insight into the authors, their new books, their messages and relevant issues. The portraits form part of our digital dissemination strategy during the Covid-19 crisis. The portraits comprise a series of presentations of key international authors and thinkers who are currently releasing brand new books that address the key issues of our time.

IMPORTANT INFORMATION RELATED TO THE COVID-19 SITUATION

– KÅKÅnomics adheres at all times to the guidelines issued by the Norwegian Health Directorate for the safe organisation of cultural events.
– In the interests of infection tracing, you must purchase your tickets in advance.
– Tickets must be registered using the full names and contact details of the persons who intend to use them. You can enter these details in the LinTicket booking system when you buy your tickets.

– Due to the Covid-19 pandemic and necessary infection protection measures, you must reserve your seat for each event that you plan to attend, even if you have a festival pass. Look for the category ‘With Festival Pass’ on the ticket sales page for the event in question.
– Your festival pass is unique to you and cannot be used to purchase more than one ticket in the category “With Festival Pass”.

– The one-metre rule means that the KÅKÅnomics 2020 festival has reduced its audience capacity. Show consideration to others, keep your distance and wash your hands frequently and thoroughly.

– We reserve the right to make changes to the programme as a result of Covid-19 without providing refunds. In the event of cancellation, ticket purchasers will be offered a refund.

Information about the festival programme will be continuously updated at www.kknomics.no