Annet / 22. OKTOBER 2020 Kl. 15:00 / Bankettsalen Hotel Victoria

Portrett av Roman Krznarik og «The Time Rebels»

Portrett av Roman Krznarik og «The Time Rebels»

Please see presentation in english at the bottom of this page.

Roman Krznarik er forfatter og filosof. Han skriver om ideenes kraft til å forandre samfunn. Ifølge forfatteren er det frenetisk kortsiktighet som har skapt klimakrisa og gjort koronapandemien verre enn nødvendig. Derfor er langsiktig tenkning viktigere enn noen gang. Hvordan lære oss å tenke langsiktig, hva slags nytte har langsiktighet tidligere hatt, ja, kan vi som mennesker i det hele tatt få til å tenke langsiktig igjen?

Han har tidligere skrevet om å finne rett jobb og om behovet for en empatirevolusjon. Roman Krznariks siste bok er The Good Ancestor: How to Think Long Term in a Short Term World. Den handler om hvordan vi kan utvide vår personlige tidshorisont og planlegge for ufødte generasjoner. I boka gir han inspirerende eksempler på «time rebels», mennesker som har kommet seg ut av tidstyranniet og gjort seg klare for en verden med bærekraftig politikk og økonomi. KÅKÅnomics sender fra London en samtale mellom Roman Krznarik og Ross Ashcroft fra Renegade Inc om disse «tidsrebellene».

Tid: Torsdag 22. oktober kl. 15:00 – 16:00
Bankettsalen, Victoria hotel
Inngang 100 / 50 / 20

Med Roman Krznarik, filosof og forfatter med siste bok «The Good Ancestor: How to Think Long Term in a Short Term World»

Programleder er Ross Ashcroft, filmskaper, kringkaster og gründer, TV-vert for Renegade Inc.

Vert er Susanne Heart, gründer, politiker og utviklingsnavigatør

Portrettet av Roman Krznarik og hans helt ferske bok «The Good Ancestor» er laget i samarbeid med Renegade Inc i London, som er vår britiske samarbeidspartner. Portrettene lages i deres studio på en slik måte at publikum får inngående kjennskap til forfatter, ny bok, problemstillinger og budskap. Portrettene er en del av vår digitale formidlingsstrategi under koronakrisen. Portrettene presenterer sentrale internasjonale forfattere og tenkere, som er ute med rykende ferske bøker som berører viktige tema i vår samtid.

Videolenker:
https://youtu.be/8i9f1UdvohE
https://youtu.be/5QHqVF4aN6o

VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID-19

– KÅKÅnomics følger til enhver tid Helsedirektoratets retningslinjer for tilfredsstillende avvikling av kulturarrangement.
– Pga behovet for smittesporing må du kjøpe billett på forhånd.
– Billettene må være registrert med fullt navn og kontaktinfo til den som skal bruke billetten. Dette registrerer du i Linticket ved billettkjøp.
– Pga Covid-19 og gjeldende smittevernregler må du med festivalpass allikevel reservere plass til det enkelte arrangement som du planlegger å delta på. Se etter billettkategori «Med festivalpass» på salgssiden til det enkelte arrangement.
– Festivalpasset er personlig, og kan ikke brukes til å kjøpe flere enn én billett i kategori «Med festivalpass».
– 1-metersregelen gjør at KÅKÅnomics 2020 har redusert publikumskapasitet. Vis hensyn, hold avstand, og vask hendene hyppig og grundig.
– Det kan forekomme enkelte endringer i programmet pga COVID-19, som ikke vil bli kompensert for. Ved avlysning vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.

Programmet slippes fortløpende på www.kknomics.no

ENGLISH:

A portrait of Roman Krznarik and ‘The Time Rebels’

Roman Krznarik is an author and philosopher who writes about the power of ideas to transform society. According to Krznarik, the climate change crisis has been caused by a frenetic short-sightedness, which has also unnecessarily exacerbated the effects of the Covid-19 pandemic. For this reason, long-term thinking is more important than ever. How can we learn to start taking the long view? What types of benefits has long-term thinking delivered in the past? Indeed, are we humans even capable of thinking ahead?

Krznarik has written previously about finding the right job and of the need for a revolution in empathy. His most recent book is called ‘The Good Ancestor: How to Think Long Term in a Short Term World. The book addresses how we can expand our personal time horizons and plan for our unborn descendants. It provides inspiring examples of so-called ‘time rebels’ – people who have emerged from the tyranny of time and prepared themselves for a world driven by a sustainable political system and economy. KÅKÅnomics will be sending a conversation about the ‘time rebels’, taking place in London between Roman Krznarik and Ross Ashcroft, and produced by Renegade Inc.

When: Thursday 22 October at 15:00 in the Bankettsalen room at the Victoria Hotel. Entrance NOK 100/50

With Roman Krznarik, who is a philosopher and author, and whose most recent book is ‘The Good Ancestor: How to Think Long Term in a Short Term World’.

The moderator will be Ross Ashcroft, who is a film-maker, broadcaster and entrepreneur, as well as TV host for Renegade Inc.

Our host for this event will be Susanne Heart, who is an entrepreneur, politician and development navigator.

The portrait of Roman Krznarik and his most recent book ‘The Good Ancestor has been produced jointly with our UK partners, the London company Renegade Inc. These portraits have been produced in the company’s studio in such a way that provides the audience with a deep insight into the authors, their new books, their messages and relevant issues. The portraits form part of our digital dissemination strategy during the Covid-19 crisis. The portraits comprise a series of presentations of key international authors and thinkers who are currently releasing brand new books that address the key issues of our time.

Video links:  

https://youtu.be/8i9f1UdvohE 

https://youtu.be/5QHqVF4aN6o 

IMPORTANT INFORMATION RELATED TO THE COVID-19 SITUATION 

– KÅKÅnomics adheres at all times to the guidelines issued by the Norwegian Health Directorate for the safe organisation of cultural events.

– In the interests of infection tracing, you must purchase your tickets in advance.

– Tickets must be registered using the full names and contact details of the persons who intend to use them. You can enter these details in the LinTicket booking system when you buy your tickets.

– Due to the Covid-19 pandemic and necessary infection protection measures, you must reserve your seat for each event that you plan to attend, even if you have a festival pass. Look for the category ‘With Festival Pass’ on the ticket sales page for the event in question.

– Your festival pass is unique to you and cannot be used to purchase more than one ticket in the category “With Festival Pass”.

– The one-metre rule means that the KÅKÅnomics 2020 festival has reduced its audience capacity. Show consideration to others, keep your distance and wash your hands frequently and thoroughly.

– We reserve the right to make changes to the programme as a result of Covid-19 without providing refunds. In the event of cancellation, ticket purchasers will be offered a refund.

Information about the festival programme will be continuously updated at www.kknomics.no