Annet / 21. OKTOBER 2020 Kl. 20:00 / Påfyll

Samfunnsøkonomene og koronakrisa

Samfunnsøkonomene og koronakrisa

Hva er prisen for et liv? Hvor kostbare er egentlig smitteverntiltakene? Hvem er vinnerne og taperne av smitteverntiltakene? Hvilke arbeidstakere og bedrifter bør få økonomisk støtte? Hvordan skal støtten utformes? Gir covid-19 omstilling? Grønn omstilling? Hva kan epidemiologene evnt lære av økonomene?

Oslo Macro Group videreformidlet i våres 31 analyser og 84 avisinnlegg relatert til covid-19. Center for Economic Policy Research (CEPR), et europeisk nettverk av økonomer, har per september 2020 gitt ut 48 nummer av sin publikasjonsserie Covid Economics.

Men har samfunnsøkonomene svart godt? Har vi som samfunn blitt klokere av alle analysene? Har politikere og embetsverk lyttet? Vil covid-19 erfaringene endre faget? Vil rollen og innflytelsen til samfunnsøkonomene endres som følge av covid-19? Vi har samlet et voksent panel av synlige økonomer — til forsvar og selvrefleksjon.

Tid: Onsdag 21. oktober kl. 20:00 – 21:00
Påfyll, Kirkegata 36
Inngang 150 / 75 / 20

Deltagere:
– Steinar Holden, professor i samfunnsøkonomi UiO
– Karen Helene Ulltveit-Moe, professor samfunnsøkonomi UiO
– Katrine Løken, professor i samfunnsøkonomi ved NHH
– Torfinn Harding, professor samfunnsøkonomi HH UiS
– Erling Holmøy, seniorforsker SSB

Programleder er Harald Espedal, investor og næringslivsleder.

Lenke til nettside om «Koronavirus og norsk økonomi» opprettet etter initiativ av uavhengige økonomer i Norge: https://sites.google.com/site/oslomacro/covid-19

VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID-19:

– KÅKÅnomics følger til enhver tid Helsedirektoratets retningslinjer for tilfredsstillende avvikling av kulturarrangementer.
– Pga behovet for smittesporing må du kjøpe billett på forhånd.
– Billettene må være registrert med fullt navn og kontaktinfo til den som skal bruke billetten. Dette registrerer du i Linticket ved billettkjøp.
– Pga Covid-19 og gjeldende smittevernregler må du med festivalpass allikevel reservere plass til det enkelte arrangement som du planlegger å delta på. Se etter billettkategori «Med festivalpass» på salgssiden til det enkelte arrangement.
– Festivalpasset er personlig, og kan ikke brukes til å kjøpe flere enn én billett i kategori «Med festivalpass».
– 1-metersregelen gjør at KÅKÅnomics 2020 har redusert publikumskapasitet. Vis hensyn, hold avstand, og vask hendene hyppig og grundig.
– Det kan forekomme enkelte endringer i programmet pga COVID-19, som ikke vil bli kompensert for. Ved avlysning vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.

Programmet slippes fortløpende på www.kknomics.no