Annet / 21. OKTOBER 2020 Kl. 21:00 / Bankettsalen Hotel Victoria

Samtale mellom Kalle Moene og Dag Hessen om verdens tilstand

Samtale mellom Kalle Moene og Dag Hessen om verdens tilstand

Vi har invitert to av landets aller, aller fremste akademikere og formidlere til en samtale om «verdens tilstand». Det blir et møte på tvers av fag og vitenskapelige disipliner, og med perspektiv på de store spørsmålene i vår tid, ikke minst om klima og ulikhet, vippepunkter og systemsvikt, koronakrise og muligheter, osv. Vi tenker på denne samtalen som et bidrag til landets intellektuelle beredskap. Deltagerne har fått vite at de ikke får en programleder eller ordstyrer, at de må finne opp samtalen selv. Det kan i grunnen ikke bli annet enn storveis.

Tid: Onsdag 21. oktober kl. 21:00 – 22:00
Bankettsalen, Victoria Hotel
Inngang 150 / 75 / 30

Deltagere:

Dag Hessen, biolog og professor UiO, leder CBA (Centre of Biogeochemistry in the Anthropocene).

Han har skrevet en mengde fagartikler og utgitt 25 bøker. Mottok i 1998 Norges forskningsråds formidlingspris for sin «popularisering og formidling både i mediene og i bokform av en naturvitenskapelig, evolusjonsbiologisk teori og tankegang som premissbidrag til samfunnsdebatten». Han har mottatt UiOs formidlingspris, Riksmålsforbundets litteraturpris (2008), Biomangfoldprisen (2010), Akademikerprisen (2010), Fritt Ords Honnør (2010), Humanistprisen (2013) og Bonnevieprisen (2014). Mottok ASLO Martin Award for "high impact research article" (2017).

Kalle Moene, samfunnsøkonom og professor emeritus UiO, leder ESOP (Centre for Equality, Social Organization and Performance).

I 2011 ble Moene tildelt Norges forskningsråds formidlingspris «for sin evne til å forklare komplekse økonomiske spørsmål på en forståelig måte», og samme år ble han tildelt Akademikerprisen. I 2016 ble han tildelt forskningsutmerkelsen Fridtjof Nansens belønning for fremragende forskning. I 2019 fikk han Kverulantkatedralens økonomipris.

Vi minner om at Dag Hessen holder foredrag i Kinosal 1 samme dag kl 19:00. Kalle Moene deltar som vanlig på en rekke programposter gjennom hele festivalen, bl.a. er det Kalle Moene som holder årets klassikerforedrag, om Keynes – som det måtte bli dette kriseåret, fredag 23 okt kl 21:00 i Bankettsalen på Victoria Hotel.


VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID-19:

– KÅKÅnomics følger til enhver tid Helsedirektoratets retningslinjer for tilfredsstillende avvikling av kulturarrangementer.
– Pga behovet for smittesporing må du kjøpe billett på forhånd.
– Billettene må være registrert med fullt navn og kontaktinfo til den som skal bruke billetten. Dette registrerer du i Linticket ved billettkjøp.
– Pga Covid-19 og gjeldende smittevernregler må du med festivalpass allikevel reservere plass til det enkelte arrangement som du planlegger å delta på. Se etter billettkategori «Med festivalpass» på salgssiden til det enkelte arrangement.
– Festivalpasset er personlig, og kan ikke brukes til å kjøpe flere enn én billett i kategori «Med festivalpass».
– 1-metersregelen gjør at KÅKÅnomics 2020 har redusert publikumskapasitet. Vis hensyn, hold avstand, og vask hendene hyppig og grundig.
– Det kan forekomme enkelte endringer i programmet pga COVID-19, som ikke vil bli kompensert for. Ved avlysning vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.

Programmet slippes fortløpende på www.kknomics.no