KÅKÅnomics / 30. OKTOBER 2021 12:00 / Festsalen Gaffel & Karaffel

Seminar: Doughnut Economics på 1-2-3

Doughnut Economics – seminar og workshop

Tid: Lørdag 30. oktober, kl. 12:00-16:00
Sted: Gaffel & Karaffel, Festsalen NB! NYTT STED
Pris: 250 / 125 kr

ENGLISH EVENT

KÅKÅnomics 2021 introduserer Smultringøkonomi – «Doughnut Economics» – i seminarform med tilhørende workshop til vårt økonomifrelste festivalpublikum – og til alle i Stavanger som er opptatt av byens utvikling. Amsterdam er den første metropolen som offisielt har implementert DE som modell for egen byutvkling. Det fins flere DE-prosjekter i Norden. Hav Eiendom har startet ett DE-prosjekt på bydelsnivå og er det eneste prosjektet vi kjenner til i Norge. Kan Stavanger bli den første byen i Norge som introduserer modell og tenkning for sin overordna byutvikling?

Dette skriver Kalle Moene om «Doughnut Economics» i årets festivalavis: «Bestselgerøkonomen Kate Raworth skriver innsiktsfullt om hvordan de økonomiske angrepsmåtene bør være i det 21ste århundre. I boka Doughnut Economics gir hun alle som er interessert i økonomi syv gode råd. Både unge og gamle på KÅKÅnomics bør kunne slutte seg til mesteparten av det hun sier.»

Seminaret pågår ca mellom 12-14:00. Workshop fra 14:15-16:00. Halvparten av billettene legges ut for salg, halvparten fordeles på interessenter i Stavanger og Norge som ønsker å delta på et faglig grunnlag. Du kan sende en mail til malin@kknomics.no for å be om billett på vegne av deg eller din organisasjon. Seminar og workshop foregår på engelsk.

Participants:
– Rob Shorter, community lead DEAL (Doughnut Economics Action Lab)
– Marie Indrelid Winsvold, Sustainability manager at Hav Eiendom AS
– Arild Vatn, professor institusjonell og økologisk økonomi NMBU
– Jacob Rask, Sustainability educator and Community Lead Doughnut Economics Copenhagen
– Kalle Moene, professor emeritus samfunnsøkonomi UiO
– Eirik Faret Sakariassen, gruppeleder og kommunestyrerepresentant for Stavanger SV, leder Stavanger kommunes utvalg for oppvekst og utdanning
– Representanter fra Spire.org
– Representanter fra Rethinking Economics
– Og kanskje kommer også forfatter og stifter selv, Kate Raworth

Moderator is Rieta Aliredjo, City Maker Amsterdam.

Seminar programme 12:00-14:00:
– 12:00 – Welcome and what to expect of the seminar (If possible Video Intro by Kate Raworth)
– 12:15 – Doughnut Economics as a Global Action Lab – Rob Shorter (Community Lead, DEAL)
– 12:30 Oslo Harbor Doughnut Selfie – Marie Indrelid Winsvold (Sustainability manager at Hav Eiendom AS)
– 12:45 «Doughnut Governance" – Arild Vatn, professor institusjonell og økologisk økonomi NMBU
– 13:00 The Doughnut Bakery, A city maker’s approach – Rieta Aliredjo (City Maker Amsterdam) and Jacob Rask (Sustainability educator and Community Lead Doughnut Economics Copenhagen)
– 13:20 Panel Discussion and Q&A with speakers + Kalle Moene (Economist) and hopefully Kari Nessa Nordtun (Mayor Stavanger) – Goal: Articulate the challenges
– 14:00 Break with coffee and small snack

Workshop programme 14:15-16:00:
– 14:15 Break-out in Groups for Workshop – What is your power to act? Facilitation with help of Spireorg.no, Rethinking Economics and speakers (Rieta, Marie, Jacob, Arild, Rob)
– In 3 groups exploring how to get the region of Stavanger more into the Doughnut
– 15:30 Group Pitches (3 minutes each) and feedback from Panelists
– 15:45 Reflections from the Mayor / City Council on the output and how it can be applied to Stavanger
– 15:55 Closing by Rob Shorter and Rieta Aliredjo

Join the Stavanger Doughnut Facebook group

ENGLISH

Doughnut Economics – seminar and workshop

Time: Saturday 30. October, kl. 12:00-16:00

Venue: Gaffel & Karaffel, Festsalen NB! NEW VENUE

Price: 250 / 125 kr

KÅKÅnomics 2021 introduces "Donut Economics" – in seminar form with an accompanying workshop for our economy-loving festival audience – and for everyone in Stavanger who is interested in the city's development. Amsterdam is the first metropolis to have officially implemented DE as a model for its own urban development. There are several DE projects in the Nordic region. Hav Eiendom started a DE project at city level and is the only project we know of in Norway. Can Stavanger become the first city in Norway to introduce model and thinking for its overall urban development?

This is what Kalle Moene writes about "Donut Economics" in this year's festival newspaper: "The best-selling economist Kate Raworth writes insightfully about how the economic methods of approach should be in the 21st century. In the book Donut Economics, she gives everyone who is interested in economics seven pieces of advice. Both young and old at KÅKÅnomics should be able to agree with most of what she says. "

The seminar takes place approximately between 12-14:00. Workshop from 14:15-16:00. Half of the tickets are put up for sale, half are distributed to stakeholders in Stavanger and Norway who wish to participate on a professional basis. You can send an email to malin@kknomics.no to request a ticket on behalf of you or your organization. Seminar and workshop take place in English.

Participants:

– Rob Shorter, community lead DEAL (Doughnut Economics Action Lab)

– Marie Indrelid Winsvold, Sustainability manager at Hav Eiendom AS

– Arild Vatn, professor institutional and ecological economics NMBU

– Jacob Rask, Sustainability educator and Community Lead Doughnut Economics Copenhagen

– Kalle Moene, professor emeritus Social Economics UiO

– Mayor or representative from Stavanger kommune

– Representatives from Spire.org

– Representatives from Rethinking Economics

– And perhaps the writer and founder herself will show up, Kate Raworth

Moderator is Rieta Aliredjo, City Maker Amsterdam.