KÅKÅnomics / 28. OKTOBER 2021 21:30 / Kinosal 1, Sølvberget

State of the developing world 2021

State of the developing world 2021
– KÅKÅnomics i samarbeid med Norad

ENGLISH EVENT

Tid: Torsdag 28. oktober, kl. 21:30 – 22:30
Sted: Kinosal 1, Sølvberget
Pris: 150 kr / 75 kr

Sammen med Norad vil KÅKÅnomics hvert år spørre om hvordan det går i verden, dette er festivalens ‘state of the world’ event! I år har vi fokus på verden i kjølvannet av Covid-19. Mens rike land er på vei ut av pandemien via vaksinering og krisepakker, henger den igjen i fattige land med fare for langsiktige økonomiske og sosiale konsekvenser. Går verden mot økt fattigdom og større ulikhet? Hva kan gjøres med dette i en verden som samtidig må omstilles så naturmiljø og klima reddes?

Et særdeles egnet panel skal trekke opp de store linjene og diskutere løsningene: Hvordan får vi verden på rett kjøl?

– Innledning ved Bård Vegar Solhjell, direktør Norad.
– Kommentarer og samtale med profilerte internasjonale og norske gjester.

Deltagere:
– Bård Vegar Solhjell, direktør Norad
– Pedro Conceicao, sjef for UNDPs human development report
– Lucas Chancel, seniorøkonom og co-director av Pikettys World Inequality Lab
– Annette Alstadsæter, professor samfunnsøkonomi NMBU, leder SKATTEFORSK

Moderator er Hilde Sandvik, journalist, redaktør, forfatter, stifter av Broen.xyz og talkshowvert for Norsken, svensken og dansken.


ENGLISH

State of the developing world 2021

– Kåkånomics in collaboration with Norad

Together with Norad, Kåkånomics will ask each year how the world is doing, this is the festival’s “state of the world”-event! This year we focus on the world in the wake of Covid-19. While rich countries are emerging from the pandemic through vaccination and crisis packages, it is lagging behind in poor countries at risk of long-term economic and social consequences. Is the world moving towards increased poverty and greater inequality? What can be done about this in a world that must at the same time be restructured so that the natural environment and climate are saved? 

A particularly suitable panel will draw the main lines and discuss the solutions: How do we get the world on the right track?

– Introduction by Bård Vegar Solhjell, director Norad.

– Comments and conversation with profiled international and Norwegian guests.

Participants: 

– Bård Vegar Solhjell, director Norad

– Pedro Conceicao, Head of UNDP’s human development report

– Lucas Chancel, senior economist and co-director of Piketty’s World Inequality Lab

– Annette Alstadsæter, professor of economics at NMBU, head of SKATTEFORSK

Moderator is Hilde Sandvik, journalist, editor, author, founder of Broen.xyz and talk show host for «Norsken, svensken og dansken».