KÅKÅnomics / 29. OKTOBER 2021 19:00 / Festsalen Gaffel & Karaffel

Stopp oljeproduksjonen? Med Samfunnsøkonomene

– KÅKÅnomics 2021 i samarbeid med Samfunnsøkonomene

Tid: Fredag 29. oktober, kl. 19:00 – 20:00
Sted: Gaffel og karaffel, Festsalen 
Pris: 150 kr / 75 kr

Deltagere:

– Knut Einar Rosendahl, professor samfunnsøkonomi Handelshøyskolen NMBU
– Kjell Erik Lommerud, professor samfunnsøkonomi UiB
– Ellen Bakken, sjeføkonom, Norsk olje og gass
– Bård Harstad, professor samfunnsøkonomi som forsker på politisk økonomi og miljø- og ressursøkonomi

Ordstyrer er Klaus Mohn, professor samfunnsøkonomi og rektor ved UiS.

I forkant av valget publiserte Aftenposten en kronikk signert 12 av landets samfunnsøkonomer, med tittelen: «Norsk oljepolitikk kan bidra for klimaet», hvor konklusjonen var at: «Mest sannsynlig vil ensidige norske produksjonsreduksjoner bidra. Enda større potensiell betydning kan Norge ha ved å samordne slike tiltak med andre produsenter av olje, gass og ikke minst kull.

Hva Norge så bør gjøre, er til syvende og sist et politisk spørsmål. At beslutningene er vanskelige, forsvarer likevel ikke å ignorere forskningen om sammenhengene mellom olje- og klimapolitikk og slik få det til å høres ut som om norsk olje er bra for klimaet. Eksisterende forskning støtter ikke en slik påstand.»

Stortingsvalget avdekket at innsikten ikke nådde frem til det norske folk. KÅKÅnomics inviterer derfor herved, i samarbeid med interesse- og arbeidstagerorganisasjonen Samfunnsøkonomene, til debatt og utdypning av eksisterende samfunnsøkonomisk forskning på klima- og oljepolitikk. Vil alle samfunnsøkonomer stoppe oljeproduksjonen? Står fag mot politikk og folk?

KÅKÅnomics 2021 i samarbeid med Samfunnsøkonomene.

Foto: Andrea Rygg Nøttveit