KÅKÅnomics / 28. OKTOBER 2021 19:00 / Festsalen Gaffel & Karaffel

The Revolt of the Periphery. Med Andrés Rodríguez-Pose

Tid: Torsdag 28. oktober, kl. 19:00 – 20:00
Sted: Gaffel og karaffel, Festsalen
Pris: 150 kr / 75 kr

I fleire land har me i seinare tid vore vitne til distriktsopprør som har sett spor etter seg i politikken. Veljarar på landsbygda og i gamle industriområde har protestert mot å bli plasserte på historias skraphaug, som resultat av manglande private og statlege investeringar. Utkantområda opplever ein politisk, økonomisk og kulturell dominans frå arrogante elitar i storbyane, og tek hemn i vallokalet når dei får sjansen til det.

Utkantprotesten har spelt ei rolle i valet av Donald Trump i USA og Brexit i Storbritannia. Den har gitt næring til høgrepopulistiske parti i Tyskland og Sverige. Norge har også hatt sitt distriktsopprør, men i motsetning til dei fleste andre land blir det hos oss kanalisert mot sentrum-venstre i politikken, gjennom framgangen for Senterpartiet.

Andrés Rodríguez-Pose er Professor ved London School of Economics og er Professor II ved Handelshøgskolen, Universitetet i Stavanger. Han har forska på det han har kalla «The revenge of the places that don’t matter», og vil innleia til diskusjon om kva som ligg bak det internasjonale distriktsopprøret, og kva som kan gjerast for å møta det.

I tillegg til Rodríguez-Pose medverkar desse i debatten:

– Victor Norman, økonomiprofessor, leiar av det regjeringsoppnemnde utvalet som analyserte demografiutfordringar i distrikta
– Astrid Sverresdotter Dypvik, historian and journalist, forfattar av bøker om DDR og tysk høgreekstremisme
– Mads Kirkebirkeland, økonom, rådgivar i den liberale tankesmia Civita
– Rune Dahl Fitjar, prorektor ved UiS og professor i innovasjonsstudiar, med regionalisme som spesialitet

Ordstyrer er Marte Solheim, førsteamanuensis og leder av Stavanger Centre for Innovation Research

ENGLISH:
Recently we have been witnessing a protest and discontent from the periphery in several countries. Discontent refers to the unhappiness and gloom experienced by people living long-term declining regions – as a consequence of the lack of opportunities and economic development prospects they face. Discontent so far is mainly manifesting itself at the ballot box, which has had a considerable political impact. Voters in rural and decaying industrial areas have revolted against being left on the scrap heap of history, as a result of dwindling private and government investments. In the view of people in the periphery, they are victims of political, economic, and cultural dominance from arrogant elites in the metropolitan, and they take revenge in the voting booth when given the chance.

The revolt of the periphery played a role in the US election of Donald Trump as president, and in the UK Brexit referendum. It has given a boost to right populist parties in Germany and Sweden. Norway has seen its own rural protest, but contrary to most other countries, it has been canalized to the center-left of the political spectrum, through the surge of the Centre Party.

Andrés Rodríguez-Pose is Professor at London School of Economics, holds the Princesa de Asturias Chair, is the director of Cañada Blanch Centre, and Professor II at University of Stavanger. He has done research and written extensively on what he has called «The revenge of the places that don’t matter». Rodríguez-Pose will give an introduction to the international revolt of the periphery, its reasons and what could be the political response to it.

The following panel, in addition to Andrés Rodríguez-Pose, will take part in the discussion afterwards:

– Victor Norman, professor of economy, chair of the Norwegian government commission on demographic challenges in rural areas
– Astrid Sverresdotter Dypvik, historian and journalist, author of books on the former GDR and German right extremism
– Mads Kirkebirkeland, economist, adviser at the liberal think tank Civita
– Rune Dahl Fitjar, vice-president and professor at the University of Stavanger, specialist on regionalism

Moderator: Marte Solheim, leader of Stavanger Centre for Innovation Research