Debatt / 23. OKTOBER 2019 / BlygeHarry

Tilbake til samvirke?

Tilbake til samvirke?
– Alternativ bedriftsorganisering i den moderne økonomien

Samvirkebedrifter har lange tradisjonar og står sterkt i Norge, framfor alt i daglegvarehandelen og i landbruket. Men er samvirke også ein spennande modell for oppstartbedrifter i den moderne digitale og grøne økonomien?

Synnøve Hokholt Sagafos innleier til debatt (15-20 min.) om det nye samvirket på KÅKÅnomics. Ho er utdanna siviløkonom frå Norges Handelshøyskole, gründer og driv til dagleg selskapet Myldring. Sagafos brenn for samvirketanken, og trur at felles eigarskap i ei bedrift basert på demokratiske avgjerdsprosessar er eit godt alternativ for dei som vil vera ein del av den nye næringslivet som veks fram som ledd i det grøne skiftet.

Etter innleiinga blir det diskusjon mellom Sagafos og økonomiprofessorane Kalle Moene (UiO) og Trond E. Olsen fra NHH.

Gunnar Roalkvam, forfattar og samvirkeentusiast, stiller opp med kunstnariske innslag.

Møteleiar: Tom Hetland, historikar, kommentator og tidlegare sjefredaktør i Stavanger Aftenblad.