KÅKÅnomics / 29. OKTOBER 2021 16:00 / MS Sandnes

Trenger vi en grønn pengepolitikk?

Tid: Fredag 29. oktober, kl. 16:00 – 17:00
Sted: MS Sandnes på Skagenkaien
Pris: 150 kr / 75 kr

Deltagere:
– Thorvald Grung-Moe, samfunnsøkonom med bakgrunn fra Norges Bank, Verdensbanken og Finansdepartementet, tilknyttet Levy Economics Institute ved Bard College (USA)
– Marie Storli, samfunnsøkonom og leder i Rethinking Economics Norge
– Roger Bjørnstad, sjeføkonom LO
– Espen Henriksen, Institutt for finans, Handelshøyskolen BI

Ordstyrer Hege Skarrud, leder i Attac Norge.

Koronakrisen har vist at finans- og pengepolitikken kan bidra positivt til å løse viktige samfunnsoppdrag når det trengs. EU suspenderte sine handlingsregler for finanspolitikken og ECB steppet inn ved å kjøpe opp statsobligasjoner i bøtter og spann. «Alle» ser nå at finanspolitikken er et kraftfullt virkemiddel og at pengepolitikken ikke bare skal innrettes mot lav inflasjon. Den tradisjonelle arbeidsdelingen mellom penge- og finanspolitikken er i ferd med å endre seg.

Skal vi løse klimakrisen må både finans- og pengepolitkken dra i samme retning. I dette møtet ser vi særlig på pengepolitikkens rolle i det grønne skiftet og spør: Bør Norges Bank gis et utvidet mandat for å bidra til det grønne skifte, for eksempel ved å kanalisere kapital mot grønne prosjekter, eller på andre måter vri ressursbruken mot grønne investeringer?

KÅKÅnomics 2021 i samarbeid med Rethinking Economics Norge & Attac Norge.