Annet / 21. OKTOBER 2020 Kl. 17:00 / Bankettsalen Hotel Victoria

Utdanner vi økonomer for det 21. århundre?

Utdanner vi økonomer for det 21. århundre?

Rethinking Economics lanserer sin ferske utredning om norsk universitetsutdanning i samfunnsøkonomi på KÅKÅnomics 2020. Rethinking Economics legger frem og diskuterer funnene, før det åpnes for debatt om hvordan utdanningen bør utformes for å sikre utdanning av fremtidens samfunnsøkonomer i tråd med utviklingen. Vi spør: Lærer studentene for lite om den «virkelige» økonomien og de komplekse samfunnsutfordringene som ligger foran oss? Kan en mangel på tverrfaglighet og teoretisk pluralisme begrense rommet for kritisk refleksjon og være en barriere for å tenke nytt og innovativt om morgendagens økonomi? Hvilke tegn fins på at faginnholdet ikke holder tritt med samfunnsutviklingen? 

Tid: Onsdag 21. oktober kl. 17:00 – 18:00
Bankettsalen Victoria hotel
Inngang 150 / 75 / 20

Innledning ved Liv Anna Lindman, samfunnsøkonom i LO, tidligere nordisk koordinator for Rethinking Economics.

Deltagere:

– Ola Kvaløy, professor samfunnsøkonomi og dekan HH UiS
– Marie Storli, leder i Rethinking Economics Norge
– Karl Fredrik Tangen, samfunnsgeograf og førstelektor Høyskolen i Kristiania
– Katrine Vellesen Løken, professor ved NHH

Programleder: Turid Borgen, dekan ved UiS

Gjennom en empirisk undersøkelse av bachelorprogram i samfunnsøkonomi ved landets universiteter, skisserer rapporten flere utfordringer. Stavanger er dessverre ikke med i undersøkelsen ettersom de ikke har en bachelorgrad i samfunnsøkonomi.

VIKTIG INFORMASJON I FORBINDELSE MED COVID-19

– KÅKÅnomics følger til enhver tid Helsedirektoratets retningslinjer for tilfredsstillende avvikling av kulturarrangement.
– Pga behovet for smittesporing må du kjøpe billett på forhånd.
– Billettene må være registrert med fullt navn og kontaktinfo til den som skal bruke billetten. Dette registrerer du i Linticket ved billettkjøp.
– Pga Covid-19 og gjeldende smittevernregler må du med festivalpass allikevel reservere plass til det enkelte arrangement som du planlegger å delta på. Se etter billettkategori «Med festivalpass» på salgssiden til det enkelte arrangement.
– Festivalpasset er personlig, og kan ikke brukes til å kjøpe flere enn én billett i kategori «Med festivalpass».
– 1-metersregelen gjør at KÅKÅnomics 2020 har redusert publikumskapasitet. Vis hensyn, hold avstand, og vask hendene hyppig og grundig.
– Det kan forekomme enkelte endringer i programmet pga COVID-19, som ikke vil bli kompensert for. Ved avlysning vil billettkjøpere få tilbud om refusjon.

Programmet slippes fortløpende på www.kknomics.no