KÅKÅnomics / 28. OKTOBER 2021 15:30 / Kinosal 1, Sølvberget

Verdenshistorie fra Sumer, via Skriften til Stavanger by

– Vann og ideer om natur og samfunn

Tid: Torsdag 28. oktober, kl. 15:30-16:30
Sted: Kinosal 1, Odeon Kino
Pris: 150 kr / 75 kr

Foredrag med Terje Tvedt, forfatter, dokumentarfilmskaper og professor ved Institutt for geografi, UiB.

Vert: Turid Borgen, førsteamanuensis journalistikk, dekan ved samfunnsvitenskapelig fakultet UiS 

Terje Tvedt vil med utgangspunkt i sine bøker «Verdenshistorie. Med fortiden som speil» (2020), «Nilen. Historiens elv» (2012) og «Water and Society. Changing Perceptions of Societal and Historical Development» (2021) diskutere vannets sentrale rolle i verdenshistoriens store endringsprosesser. Fra sivilisasjonenes oppkomst, de første byenes etablering, den moderne verdens fremvekst og til kolonialiseringens geografiske mønstre og vil avslutte med å spørre om vi lever i vannusikkerhetens tidsalder. 

Tvedt spør hvorfor temaet er blitt oversett i mange av de store debattene om historiens utvikling, og hva «vannblindheten» innenfor samfunnsvitenskapene kommer av.

Er det tegn på endringer i forståelsen av vannets betydning nå når vi lever i hva Tvedt kaller «Vannusikkerhetens tidsalder»?

For Tvedts filmer om vann og samfunn, som også gir en bakgrunn for innledningen, se:
https://www.youtube.com/channel/UCA6IbXwI8kF-GzputhX0dIQ