Redaksjonskomitéen
25. JANUAR 2022

Redaksjonskomitéen

Økonomifestivalen KÅKÅnomics er en redaksjonsstyrt festival. Alt program lages av redaksjonskomiteen eller gjennom samarbeid med relevante organisasjoner, tenketanker og medier. Redaksjonen henter råd og innspill gjennom hele året fra et stort nettverk i inn- og utland.

Redaksjonskomiteen er tilsnakkendes, og tar gjerne imot forslag på tema og deltagere. Det viktigste er å lage en aktuell, levende og fremtidsrettet økonomifestival som setter de rette sakene på agendaen og de rette folka på scenen!

Redaksjonskomiteen består av:

  • Klaus Mohn, professor samfunnsøkonomi, rektor UiS 
  • Ola Kvaløy, professor samfunnsøkonomi, dekan HH UiS 
  • Silje Haus-Reve, post-doktor, innovasjon og regionale Studier, HH UiS 
  • Tom Hetland, historiker, journalist, kritiker, tidl sjefredaktør Aftenbladet 
  • Jan Inge Reilstad, festivalsjef og daglig leder KÅKÅ