Seminar & workshop: Doughnut Economics på 1-2-3
26. OKTOBER 2021

Seminar & workshop: Doughnut Economics på 1-2-3

Lørdag 30. oktober kl 12:00–16:00
Gaffel & Karaffel – Festsalen

KÅKÅnomics 2021 introduserer Smultringøkonomi – «Doughnut Economics» –
i seminarform med tilhørende workshop til vårt økonomifrelste festivalpublikum –
og til dere i Stavanger som er opptatt av byens utvikling!


…men hva er «Doughnut Economics» eller smultringøkonomi?

Utgangspunktet er at naturen har noen absolutte tålegrenser som vi må holde oss innenfor. Smultringøkonomien definerer ni slike grenser av global betydning (f.eks. ozonlaget, klimaet og nitrogensyklusen) og tegner dem i en ytre ring. En indre ring viser tolv grunnleggende mål som handler om å ivareta menneskerettigheter og fundamentale sosiale behov for anstendige og gode liv. Smultringen representerer slik et samlet og helhetlig mål for balansert utvikling, like anvendelig for lokale utviklingsprosjekt som for kloden og menneskeheten som sådan.  Hvordan ser Stavangers «Doughnut-selfie» ut? Hvordan skal Stavanger i fremtiden holde seg innenfor de økologiske grensene, smultringens «yttergrenser», og samtidig sørge for at alle siddiser også kommer seg innenfor de «indre grensene», som handler om sosial trygghet og god livskvalitet? 

Amsterdam er den første metropolen som offisielt har implementert Doughnut Economics som modell for egen byutvkling. Det fins flere DE-prosjekter i Norden. Hav Eiendom har startet et DE-prosjekt på bydelsnivå og er det eneste prosjektet vi kjenner til i Norge.

Kan Stavanger bli den første byen i Norge som introduserer modell og tenkning for sin overordna byutvikling?

– Rob Shorter, community lead DEAL (Doughnut Economics Action Lab)
– Marie Indrelid Winsvold, Sustainability manager at Hav Eiendom AS
– Arild Vatn, professor institusjonell og økologisk økonomi NMBU
– Jacob Rask, Sustainability educator and Community Lead Doughnut Economics Copenhagen
– Kalle Moene, professor emeritus samfunnsøkonomi UiO
– Eirik Faret Sakariassen, gruppeleder og kommunestyrerepresentant for Stavanger SV, leder Stavanger kommunes utvalg for oppvekst og utdanning
– Representanter fra Spire.org
– Representanter fra Rethinking Economics
– Og kanskje kommer også forfatter og stifter selv, Kate Raworth

Moderator is Rieta Aliredjo, City Maker Amsterdam.

Seminar programme 12:00-14:00:
– 12:00 – Welcome and what to expect of the seminar (If possible Video Intro by Kate Raworth)
– 12:15 – Doughnut Economics as a Global Action Lab – Rob Shorter (Community Lead, DEAL)
– 12:30 Oslo Harbor Doughnut Selfie – Marie Indrelid Winsvold (Sustainability manager at Hav Eiendom AS)
– 12:45 «Doughnut Governance» – Arild Vatn, professor institusjonell og økologisk økonomi NMBU
– 13:00 The Doughnut Bakery, A city maker’s approach – Rieta Aliredjo (City Maker Amsterdam) and Jacob Rask (Sustainability educator and Community Lead Doughnut Economics Copenhagen)
– 13:20 Panel Discussion and Q&A with speakers + Kalle Moene (Economist) and hopefully Kari Nessa Nordtun (Mayor Stavanger) – Goal: Articulate the challenges
– 14:00 Break with coffee and small snack

Workshop programme 14:15-16:00:
– 14:15 Break-out in Groups for Workshop – What is your power to act? Facilitation with help of Spireorg.no, Rethinking Economics and speakers (Rieta, Marie, Jacob, Arild, Rob)
– In 3 groups exploring how to get the region of Stavanger more into the Doughnut
– 15:30 Group Pitches (3 minutes each) and feedback from Panelists
– 15:45 Reflections from the Mayor / City Council on the output and how it can be applied to Stavanger
– 15:55 Closing by Rob Shorter and Rieta Aliredjo

Join the Stavanger Doughnut Facebook group

Les mer og kjøp billetter her