Aktuelt, KÅKÅdebatt, POLITIKK, ØKONOMI

Kampen om krafta!

Kampen om krafta – Tour de KÅKÅ|nomics på Bryne! TID: Mandag 18. oktober kl. 19:00 STAD: Mellombels på Bryne I Time har det stått hard strid om etablering av eit datasenter på Kalberg. Men det politiske fleirtalet i Time er ikkje aleine om å ha forventningar om at kraftressursane skal kunna skapa nye arbeidsplassar. Og elektrifisering basert på rein, fornybar kraft er avgjerande for å få til det grøne skiftet. Men det er mange om beinet: datasenter, batterifabrikkar, elektrifisering av sokkelen, smarte hus og byar, kryptovaluta, elektriske bilar,…

Aktuelt, KÅKÅdebatt, POLITIKK, ØKONOMI, ARBEID

Kva skjer med den private velferden?

KÅKÅdebatt, POLITIKK, ØKONOMI, ARBEID

Regjeringsskifte: Ny giv for distrikts- og industripolitikken?

KÅKÅdebatt, POLITIKK

VENSTRESIDENS DRØM OM INDUSTRI OG KLIMA — EN VARSLET KATASTROFE?

Aktuelt, KÅKÅdebatt, POLITIKK, PSYKISK HELSE

DEBATT OM RUSREFORMEN!

KÅKÅdebatt, ØKONOMI, ARBEID

SENTRUMSDØDEN: HVA VIL VI MED SENTRUM POST KORONA?

KÅKÅdebatt, POLITIKK

HVA BETYR STORTINGSVALGET FOR ROGALAND? VALGKAMP PÅ KÅKÅ 2021

KÅKÅdebatt

Er statlig overvåkning den nye normalen?

Aktuelt, KÅKÅdebatt, SCHIZOFRENIDAGENE, PSYKISK HELSE

Klimaangst! – Har vi skapt en ny pasientgruppe?