KÅKÅnomics 2020, ARBEID

Portrett av David Goodhart og «Head, Hand, Heart»

David Goodhart er en tidligere journalist i Financial Times, populær forfatter, grunnlegger av Prospect Magazine og leder av tenketanken Policy Exchange. Han har skrevet mye om populisme, innvandring og nasjonal identitet, og tidligere argumentert for at for høy innvandring kan føre til mindre solidaritet og gjøre det vanskeligere å få en sosialdemokratisk velferdsstat til å fungere. Portrettet av David Goodhart og hans helt ferske bok «Head, Hand, Heart. The Struggle for Dignity and Status in the 21 Century» er laget i samarbeid med Renegade Inc i London, som er vår…

KÅKÅnomics 2020

Offerkultur og krenkingsretorikk: Er ytringsrommet for økonomar under press?

KÅKÅnomics 2020

Om verdens tilstand. Samtale mellom Kalle Moene og Dag Hessen