KÅKÅnomics 2020

Offerkultur og krenkingsretorikk: Er ytringsrommet for økonomar under press?

I debatten om økonomiske spørsmål i Noreg kan ein no finne tema der takhøgda er på veg ned, spesielt for økonomar som tek eit perspektiv som ikkje er politisk korrekt, eller som kan verke provoserande for bestemte interessegrupper. Innvandring, kjønn, klimapolitikk, oljepolitikk, vindkraft og distriktspolitikk er døme på område der interessene er sterke, tonen er tøff og der engasjement kan bli ei belasting – om ein ikkje tek dei «rette» standpunkta. Faren med eit slikt debattklima er at terskelen for deltaking stig, at engasjementet går tapt blant forskarar og andre…

KÅKÅnomics 2020

Om verdens tilstand. Samtale mellom Kalle Moene og Dag Hessen

KÅKÅnomics 2020, ARBEID

Portrett av David Goodhart og «Head, Hand, Heart»