KÅKÅnomics 2018, KÅKÅnomics 2017

Økonomisk proteksjonisme og nasjonalisme etter Trump og Brexit

KÅKÅnomics 2018

Per Inge Torkelsen på KÅKÅnomics

KÅKÅnomics 2018

Sir Paul Collier at KÅKÅnomics

KÅKÅnomics 2018

Tilbakeblikk_ Brødet og Eselet på KÅKÅnomics 2018

KÅKÅnomics 2018

Tilbakeblikk_ Lucy Komisar på KÅKÅnomics 2018

KÅKÅnomics 2018

Tilbakeblikk_ Ebba Boye på KÅKÅnomics 2018