Aktuelt, KÅKÅdebatt, POLITIKK, ØKONOMI

Kampen om krafta!

Kampen om krafta – Tour de KÅKÅ|nomics på Bryne! TID: Mandag 18. oktober kl. 19:00 STAD: Mellombels på Bryne I Time har det stått hard strid om etablering av eit datasenter på Kalberg. Men det politiske fleirtalet i Time er ikkje aleine om å ha forventningar om at kraftressursane skal kunna skapa nye arbeidsplassar. Og elektrifisering basert på rein, fornybar kraft er avgjerande for å få til det grøne skiftet. Men det er mange om beinet: datasenter, batterifabrikkar, elektrifisering av sokkelen, smarte hus og byar, kryptovaluta, elektriske bilar,…

Aktuelt, KÅKÅdebatt, POLITIKK, ØKONOMI, ARBEID

Kva skjer med den private velferden?

KÅKÅdebatt, POLITIKK, ØKONOMI, ARBEID

Regjeringsskifte: Ny giv for distrikts- og industripolitikken?

KÅKÅdebatt, POLITIKK

VENSTRESIDENS DRØM OM INDUSTRI OG KLIMA — EN VARSLET KATASTROFE?

Aktuelt, KÅKÅdebatt, POLITIKK, PSYKISK HELSE

DEBATT OM RUSREFORMEN!

KÅKÅdebatt, POLITIKK

HVA BETYR STORTINGSVALGET FOR ROGALAND? VALGKAMP PÅ KÅKÅ 2021

POLITIKK, GEOPOLITIKK

Geopolitiske dager: Russland og kampen om nordområdene